BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemer Klaus
Tytuł
Polska i Niemcy -jaka przeszłość, jaka przyszłość?
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 1, s. 48-65
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Stosunki polityczne
International relations, Political relations
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Autor artykułu podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na trzy grupy pytań: po pierwsze, jak wyglądają dziś, 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, stosunki między Polską a Niemcami z punktu widzenia prawa międzynarodowego? Czy pozostały jeszcze otwarte problemy spowodowane przez drugą wojnę światową? Po drugie, jak można by scharakteryzować dzisiejsze stosunki polityczne, gospodarcze, wojskowe, kulturalne etc.? i po trzecie, dlaczego od trzech, czy czterech lat atmosfera w stosunkach polsko-niemieckich coraz częściej jest zaburzana, co wydaje się podawać w wątpliwość wiele z tych rzeczy, które zostały już osiągnięte w polsko-niemieckim zbliżeniu i współpracy i co z tego wynika dla przyszłych stosunków bilateralnych?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Bank: The New Programs for Payments to Victims of National Socialist Injustice. "German Yearbook of International Law", 2001, vol. 44, s. 307-352.
 2. D. Bingen: Die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945. "Aus Politik und Zeitgeschichte" z 31 stycznia 2005 r., s. 9-17.
 3. M.A. Cichocki: Polska-Niemcy - co dalej? "Więź", 2004, nr 12, s. 88-94.
 4. Czego chcą Niemcy. Raport " Gazety" o roszczeniach. "Gazeta Wyborcza" z 25 listopada 2004 r.
 5. R. Dolzer: Multilaterale Grundlagen deutscher Reparationspflicht nach 1945. W: P. von Kirchhof (Hrsg.): Staaten und Steuern. Festschriftfür Klaus Vogel zum 70. Geburtstag. Heidelberg 2000, s. 265 i nast.
 6. W. D. Eberwein, M. Ecker-Ehrhardt: Deutschland und Polen. Eine Werte- und Interessengemeinschaft? Die Eliten-Perspektive. Opladen 2001.
 7. J. Friedrich: Der Brand: Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. Monachium 2003
 8. J. Friedrich: Brandstätten: Der Anblick des Bombenkriegs. Monachium 2003.
 9. J. A. Frowein: Der Versuch der Wiedergutmachung der deutschen NS-Verbrechen. W: M. Brenner, P. M. Huber, M. Möstl: Der Staat des Grundgesetzes - Kontinuität und Wandel. Festschrift för Peter Badura zum siebzigsten Geburtstag. Tübingen 2004, s. 97-113.
 10. F. Ganczak: Lekarstwo na pamięć. "Newsweek Polska" z 13 lutego 2005 r., s. 38.
 11. G. Grass: Im Krebsgang: eine Novelle. Getynga 2001. Polskie wydanie: Idąc rakiem. Warszawa 2002.
 12. U. Herbert: Nicht entschädigungsfähig? Die Wiedergutmachungsansprüche der Ausländer. W: L. von Herbst, C. Goschler (Hrsg.): Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland. München 1989, s. 273-302.
 13. B. Hess: Geschichte vor den Richter! Entschädigungsfragen im deutsch-polnischen Verhältnis. Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "DGAP Analyse", 2005, nr l, s. 4.
 14. P. Jendroszczyk, K. Zuchowicz: Polska przegrywa bitwę o pamięć. Przekonać Niemców do historycznych racji. "Rzeczpospolita" z 15 grudnia 2004 r.
 15. W. Kalicki: Ostatni jeniec wielkiej wojny. Polacy i Niemcy po 1945 r. Warszawa 2002.
 16. B. Kerski: Ein schwarzer Tag für Deutschland und Polen. "Internationale Politik", 2004, nr 10, s. 107-112.Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 1.
 17. J. Kranz: Zwangsarbeit - 50 Jahre danach: Bemerkungen aus polnischer Sicht. W: K. Barwig, G. Saathoff, N. Weyde: Entschädigung für NS-Zwangsarbeit: rechtliche, historische und politische Aspekte. Baden-Baden 1998, s. 111-157.
 18. R. Kuźniar: Europeizacja polskiej geopolityki. "Polska w Europie", 2004, nr 3, s. 5-16.
 19. K.O. Lang: Pragmatische Kooperation statt strategische Partnerschaft. Zu Stand und Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen. "SWP-Aktuell 48", październik 2004 r.
 20. Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2004 r. (2 BvR 955/00, Rdn. 113)
 21. W. Pięciak: Dyskusje historyczne i ich rola w pamięci zbiorowej i stosunkach polsko-niemieckich. W: A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.): Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Poznań 2004, s. 377-409.
 22. Porozumienie rządów ZSRR i NRD dotyczące reparacji oraz zobowiązań fmansowo-gospo-darczych. W: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, t. II, s. 267 i nast.
 23. H. Różański: Śladem wspomnień i dokumentów (1943-1948). Warszawa 1987.
 24. J. Sandorski: Zrzeczenie się w 1953 r. przez Polskę reparacji wobec Niemiec w świetle prawa międzynarodowego. W: Problem reparacji, odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko-niemieckich 1944-2004. Warszawa 2004, 1.1, s. 123-155.
 25. Umowa między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wynagradzania szkód wyrządzonych przez okupację niemiecką. W: Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII (styczeń 1944 r.-grudzień 1945 r.). Warszawa 1974, s. 582-584.
 26. A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.): Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004. Wiesbaden 2005.
 27. A. Wolff-Powęska: Ideowe i polityczne przesłanki ewolucji stosunków polsko-niemieckich. W: Polacy-Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu. Poznań 2004, s. 13-33.
 28. Wywiad z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Joschka Fischerem w "Rzeczpospolitej" z 3 grudnia 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu