BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna
Tytuł
Modyfikacja opłat za emisję zanieczyszczeń w Polsce
Modification of Fees for Pollution Emission in Poland
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 5, s. 48-57, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Ochrona środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Opłaty ekologiczne, Emisja zanieczyszczeń, Kary ekologiczne
Environmental management, Environmental protection, Economic instruments of environmental protection, Environmental fees, Pollution emission, Environmental fine
Abstrakt
Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza w Polsce należą do najwyższych w świecie, ale są niespójne z całym systemem instrumentów ochrony środowiska. Autorka zaproponowała redukcję liczby substancji objętych tymi opłatami oraz zmniejszenie tempa wzrostu stawek opat. Jej zdaniem przyniosłoby to istotne korzyści ekonomiczne.

Fees for emission of air pollution in Poland belong to the highest ones in the world. However, they are incoherent with the whole system of environment protection instruments. The author suggests reducing the number of substances included in the fees, as well as, slowing the growth of the fees' rates. In her opinion this could bring considerable economic benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz E., Ocena bodźcowej funkcji opłat za emisją zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, [w:] Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 28, Wojnowice-Wrocław 2001.
 2. Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów za rok 2003, NFOŚiGW, Warszawa, maj 2004.
 3. Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska. Raport końcowy, Umowa nr 230/03/Wn50/NE-PO-TX/D, Praca wykonana na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Wrocław 2003.
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
 5. Opłaty za emisje zanieczyszczeń do powietrza, praca zbiorowa pod red. B. Poskrobko, Wyd.Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 6. Ochrona Środowiska 2003, GUS, Warszawa 2003.
 7. Poskrobko B., Bukowska J., Ejdys J., Sidorczuk E., Propozycja modyfikacji wybranych instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, "Ekonomia i Środowisko" 2004 2(26).
 8. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2003.
 9. Rocznik statystyczny przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. nr 87 poz.796).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 87 póz. 796).
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 listopada 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. nr 204, poz. 1727).
 13. Statystyka ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2003 rok, GUS, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu