BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śnieżek Ewa
Tytuł
Krajowy Standard Rachunkowości : "Rachunek przepływów pieniężnych"
Polish accounting standard : "Cash-flow statement"
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 158-170, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek przepływów pieniężnych, Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Cash-flow statement, Accounting, Cash flows, Financial statements, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Integralnym elementem procesów globalizacji stały się dążenia do harmonizacji regulacji rachunkowości. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości to efekty starań ciał profesjonalnych, owocujące rozwiązaniami ogólnie akceptowanymi, które będzie można z pożytkiem wykorzystać zarówno w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, jak i w toku podejmowania decyzji o przepywie kapitałów i aktywów w ramach globalnego rynku światowego. Istotnym wydarzeniem w polskiej rzeczywistości gospodarczej stało się opublikowanie pierwszego polskiego standardu rachunkowości dotyczącego rachunku przepywów pieniężnych. W artykule omówiono szereg problemów szczegóowych natury merytoryczno-technicznej, ujawnionych przez standard, istotnych z punktu widzenia harmonizacji rozwiązań krajowych i międzynarodowych.

A tendency towards harmonisation of accounting regulations has become an integral element of the process of globalisation. International Accounting Standards are the result of efforts of professional bodies, providing generally accepted solutions, which can be useful both in the evaluation of the financial position of business entities and, consequently, in making decisions concerning the flow of capital and assets on the global market. An important event in Polish economic life has been the promulgation of the first Polish accounting standard regulating cash-flow reporting. The article discusses a number of detailed problems addressed by the standard, which need to be clarified in view of the harmonization of national and international regulations.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Śnieżek E., Przewodnik po cash jlow, część I, Metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, FRRwP, Warszawa 2002.
  2. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych, Oddk, Gdańsk 2004a.
  3. Co nowego w rachunku przepływów pieniężnych?, "Rachunkowość" nr l, Warszawa 2004b. 4. Ustawa o rachunkowości, Dz. U. nr 76 z 2002, poz. 694.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr l Rachunek przepływów pieniężnych, Uchwała nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z 22 lipca 2003 roku w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr l Rachunek przepływów pieniężnych, Dz. Urz. Min. Fin nr 12 z 29 sierpnia 2003, poz. 69.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu