BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa a podatek dochodowy w świetle integracji Polski z Unią Europejską
Financial statements and income tax in the light of Poland accession to the EU
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 18, nr 74, s. 171-186, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Prawo bilansowe, Prawo podatkowe, Integracja gospodarcza Polski z UE, Polska w UE, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Prawo WE
Balance law, Tax regulations, Poland's economic integration with the EU, Poland in EU, International Accounting Standards (IAS), Accounting, Financial reporting, European Community law
Uwagi
Zawiera schemat: Ewolucja modelu polskiej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w okresie transformacji gospodarki, Zawiera tabelę: Potencjalne obszary nowych różnic przejściowych wynikajace z nowelizacji Ustawy o rachunkowości, streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł prezentuje kierunki zmian regulacji polskiego prawa bilansowego i podatkowego wynikające z ich integracji z przepisami Unii Europejskiej. Rozważania dotyczą podatku dochodowego od spółek, który ze względu na konstrukcję wywiera największy wpływ na sprawozdawczość finansową. Zważywszy na fakt, iż Unia Europejska zmierza do przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) jako podstawy rachunkowości europejskiej, należy spodziewać się istotnych rozbieżności przejściowych między wynikiem finansowym i dochodem, nawet przy założeniu znaczącego ujednolicenia systemów podatkowych państw członkowskich. Spowoduje to w niedalekiej przyszości istotny wpływ skutków podatkowych na rentowność i sytuację finansową prezentowaną w sprawozdaniach finansowych także polskich podmiotów gospodarczych

The article presents the directions of changes of Polish accounting and income tax rules resulting from their integration with the EU rules. The considerations are concerning company income tax rules which strongly affect financial accounting and reporting. Because EU is going to accept IAS (IFRS) as the basis of the European accounting, the differences between accounting and tax income are expected to be important in spite of material integration ot income tax in the EU countries. It will cause, in the new future, important influences of tax consequences on Polish companies financial statements as well.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [l] Brzeziński B., Głuchowski l, Kosikowski C., Hannonizocja prawa podatkowego. Unia Europejska i Polska, PWE, Warszawa 1998.
 2. Brzeziński B., Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskie}) na prawo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2003.
 3. Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the Internal Market (COM (2001) 582 final), [w:] The European Union On-Line, http:// europa.eu.intl comm/ taxation_customs/ publications/ official_doc/ IP/ ip1468/ company_tax_study_en.pdf
 4. Communicationfrom the Commission on Accounting Hannonization: A New Strategy vis a vis International Hannonization, COM (95) 508, listopad 1995.
 5. Gałuszka J, Hannonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w UE - implikocja dla Polski, "Przegląd Podatkowy" 2000, nr 6.
 6. Ignatowski R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, [w:] Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza porównawcza, red. 1. Gierusz, ODDK, Gdańsk 2002.
 7. Jaruga A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 8. Kudert S., Nabiałek l (red.), Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce. Elementy porównawcze Z prawem niemieckim i standardami międzynarodowymi, PWN, Warszawa 2000.
 9. Litwińczuk H., Dyrektywy Podatkowe Wspólnoty Europejskiej. Podatki dochodowe - tekst i komentarz, Warszawa 1995.
 10. Nykiel W., Wpływ prawa wspólnotowego na polskie prawo podatkowe, [w:] Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne, Difin, Warszawa 2003.
 11. Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation, Commission of the European Communities, marzec 1992.
 12. Walińska E., Rachunkowość podatków odroczonych, FRR wP, Warszawa, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu