BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszyk Piotr
Tytuł
Strategiczne, organizacyjne i społeczne konsekwencje e-zarządzania
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 13-22, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Biznes elektroniczny, Rzeczywistość wirtualna, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Motywacje zawodowe
Company development strategy, Organisational change, e-business, Virtual reality, Managers in a enterprise, Career motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Popularny obecnie elektroniczny system zarządzania w warunkach globalizującej się gospodarki, wspierający pracę menadżerów określa się mianem e-zarządzania. Autor przedstawił proces przeobrażeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w efekcie zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych. Omówił przemiany w dziedzinie wyborów strategicznych firmy i na tym tle rozważył przeistoczenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Zmiany strategii i organizacji przekształcają z kolei system społeczny przedsiębiorstwa, przede wszystkim modyfikują zachowania kierownicze i metody wynagradzania pracowników. Na koniec autor sformułował uwagi na temat przypuszczalnych zmian w systemie społecznym przedsiębiorstwa.

Electronic management is name of modern management taking advantage computerized information system. Improvement of activity of enterprise is purpose and drop of cost of this activity. Exchange and they force processing of information strategy of cooperation application and intelligent organizational structures. Changes of strategies and they transform system of social enterprise organization, first of all, forceful managerial behaviour modify and methods of remuneration of employees (staff). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., (1998): Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Wyd. AE, Poznań.
 2. Banaszyk P., (2002): Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. WSHiiR, Poznań.
 3. Benchimol G., (2001): E-organisation. Mode d'emploi, Les Editions d'Organisation, Paris.
 4. Bieniok H., Rokita J., (1984): Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 5. Brilman J., (2002): Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 6. Buzzel R., Quelch J., Bartlett C., (1995): Global Marketing Management, Addison-Wesley Publy New York.
 7. Chancellor E., (2002): Sold out, The Guardian Europe, 27.06., London, http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4449225,00.html.
 8. Devillard O., (2001): Coacher. Efficacité personnelle et performance collective, Dunod, Paris.
 9. Groth U., Kammel A. (1993): Lean Management: langfristige Zusammenarbeit von Herstellern und Zulieferern, "Management Zeitschriftt", nr 3.
 10. Handy Ch., (1996): Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Leleu P., (1995): Le Developpement du potenciel des managers, L'Harmattan, Paris.
 12. Nippa M., Picot A. (1995): Prozessmanagement und reengineering, Campus Verlag, Frankfurt.
 13. Plasse M., (2001): Le déclin du modele pyramidal, http://www.users.imaginet.fr/~mplasse/.
 14. Porter M., (1984): Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 15. Quinn J.B. (1992): Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York.
 16. Sabat J. (2001): http://www.finanse.info.pl/pytania/index.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu