BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątor Anna
Tytuł
Ochrona przedstawicieli pracowników w prawie europejskim i polskim
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 6, s. 10-18
Słowa kluczowe
Ochrona praw pracowniczych, Związki zawodowe, Dyrektywy WE, Ustawodawstwo pracy, Prawo pracy, Prawa pracownika
Employee rights protection, Trade unions, EC directives, Labour legislation, Labour law, Employee rights
Abstrakt
Artykuł niniejszy jest poświęcony wzajemnym relacjom związków zawodowych i innych działających w zakładach pracy przedstawicielstw pracowniczych powołanych do ochrony praw pracowniczych. Analizy dokonano na podstawie prawa polskiego i wspólnotowego. Autorka przedstawiła, jakie są możliwe modele funkcjonowania organizacji syndykalistycznych i pozasyndykalistycznych w tej dziedzinie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Birk, Dyrektywy Komisji dotyczące partycypacji pracowników i inne ważne dyrektywy dotyczące rad zakładowych (w:) Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, pod red. H. Lewandowskiego i K. Serafina, Łódź 1996, s. 93-101.
 2. K. Dobrzański, Kształtowanie postaw partycypacyjnych w zarządzaniu, (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju ? pod red. S. Rudolfa, Łódź 2001, s. 267.
 3. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003, s. 119-120.
 4. L. Florek, Informacja i konsultacja pracowników w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 10.
 5. L. Florek, Przedstawiciele pracowników w europejskim prawie pracy (w:) Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001, s. 33- 61.
 6. J. Gardawski, B. Gąciarz, A. Mokrzyszewski, W. Pańkow, Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Warszawa 1999, s. 245.
 7. T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Poznań 2002.
 8. A. Peretiatkowicz, Prawne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania partycypacji pracowniczej, Radom 1991.
 9. K. Rączka, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
 10. Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1999, s. 305.
 11. J. Słonecka, Zmiana przepisów dotyczących zwolnień grupowych po 1.01.2004 r., „Monitor Prawniczy" 2004, nr 2, s. 76, 95.
 12. W. Świerczewski, Komentujemy ustawę o związkach zawodowych, Warszawa 1983.
 13. T. Wawak, Partycypacja pracownicza a jakość zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, pod red. S. Rudolfa, Łódź 2001, s. 229 i n..
 14. J. Wratny, Co czeka przedsiębiorcę po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2000, s. 19.
 15. J. Wratny, Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa 2002 IP i SS, s. 15 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu