BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Dominik
Tytuł
Zrównoważony rozwój a systemy zarządzania
Źródło
Problemy Jakości, 2005, nr 4, s. 4-12, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Etyka biznesu, Zintegrowane systemy zarządzania, Zarządzanie środowiskiem, System zarządzania środowiskiem, Bezpieczeństwo i higiena pracy, System zarządzania BHP, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Sustainable development, Business ethics, Integrated Management System, Environmental management, Environment management system, Health and safety at work, Health and safety management system, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstrakt
Przedstawiono ideę jak i samo pojecie zrównoważonego rozwoju. Omówiono rolę i zadania organizacji na poziomie globalnym, międzynarodowym, krajowym jaki i lokalnym jakie pełnią w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Podjęto próbę umiejscowienia współczesnych systemów zarządzania względem tej koncepcji. Obecnie najczęściej stosowane narzędzia przy realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w sferze biznesu to normy zarządzania środowiskowego, normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, normy społecznej odpowiedzialności oraz uczestnictwo w inicjatywie Global Compact.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T. - Regiony. Zrównoważony rozwój, Kropla nr 1/2004, Wystąpienie wygłoszone podczas Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, Krzyżowa, 2003, http://www.eko.org.pl/, (z dn. 2005-01-29).
 2. Madej T. - Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2002.
 3. Piontek B. - Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 4. Rok B. (red.) - Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2001.
 5. Wóycicka I. (red.), Topińska L, Zatoński W., Wróblewska W., Grabowski M., Śleszyński J. - Raport na temat milenijnych celów rozwoju - Polska. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2002, http://www.un.org.pl/ (z dn. 2005-01-28)
 6. PN-N-18001:2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania., PKN.
 7. SA 8000(r): 2001, Social Accountability 8000, SAI, http://www.sa-intl.org/ (z dn. 2004-12-12)
 8. Uchwała Sejmu RP w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju z dn. 19.01.1995, Monitor Polski nr 4, poz. 47, 1995 r.
 9. Uchwała Sejmu RP w sprawie polityki ekologicznej z dn. 10.05.1991, Monitor Polski nr 18, poz. 119, 1991 r.
 10. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997, Dziennik Ustaw nr 78, poz. 483, 1997 r.
 11. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001, Dziennik Ustaw nr 62, poz. 627, 2001r.
 12. Our Common Future. Brundtland Report. World Commission on Environment and Development. New York: Oxford University Press, 1987.
 13. Johannesburg Declaration on Sustainable Development, UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, http://www.un.org/ (z dn. 2005-02-02)
 14. Strengthening The Role Of Business And Industry, Agenda 21, Chapter 30, UN Department of Economic and Social Affairs. Division for Sustainable Development, http://www.un.org/ (z dn. 2005-01-28)
 15. The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates - 2003, International Organization for Standardization, ISO Central Secretariat, http://www.iso.org/ (zdn. 2005-01-28)
 16. List of Certified Facilities, http://www.cepaa.org/, (z dn. 2005-01-28)
 17. Odpowiedzialność Społeczna Biznesu a inicjatywa Global Compact., http://www.undp.org.pl/ (z dn.2005-01-28)
 18. http://www.qualityprogress.com/, (z dn. 2005-02-02).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu