BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Wojciech
Tytuł
Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach
Between entrepreneurial and administrative style of management in Polish organizations
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 1, s. 9-20, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Strategia zarządzania, Kultura organizacji, Styl zarządzania
Entrepreneurship, Management strategy, Corporate culture, Management style
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie jednej z ciekawszych ostatnimi czasy - zdaniem autora - koncepcji stylów zarządzania, rozwiniętej przez Hovarda Stevensona i J. Jarillo [1990]. Z pomocą stworzonego narzędzia można zbadać, czy organizacje zarządzają bardziej w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując szanse i motywując pracowników do ich wykorzystania, czy w sposób administracyjny, motywując pracowników do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych dotyczących stylu zarządzania, przeprowadzonych na podstawie tej koncepcji w 236 organizacjach z całej Polski.

The objective ot this article is to present the concept of entrepreneurial management developed by Stevenson and Jarillo (1990) as well as its operationalization presented by Brown, Davidsson and Wiklund (2001). The article presents research results carried out in 236 Polish organizations, showing their dominant style of management, on the basis of the concept of entrepreneurial management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., red. (2003), Organizational Entrepreneurship: Conceptual Advances and Some Empirical Tests, Wydawnictwo AE, Katowice.
 2. Bratnicki M., Dyduch W. (2002), Przedsiębiorczość- element kultury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 3. Brown T. E., Davidsson P., Wiklund J. (2001), An Operationalization of Stevenson's Conceptualization of Entrepreneurship As Opportunity-Based Firm Behavior, "Strategic Management Journal", 22 (10).Brzeziński J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 4. Coulter M. (2001), Entrepreneurship in Action, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 5. Covin J. G., Slevin D. P. (1989), Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments, "Strategic Management Journal", nr 1.
 6. Covin, J. G., Slevin, D. P. (1988), The influence of organization structure on the utility of an entrepreneurial top management style, "Journal of Management Studies".
 7. Davidsson P., Wiklund J. (2001), Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions f or the Future, "Entrepreneurship Theory and Practice", nr 4.
 8. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., Taylor, M. L.. (2004), Strategic management. Text & Cases, McGraw-Hill/Irwin New York.
 9. Dyduch W. (2004), In search for the relation between entrepreneurial management and organization's social capital, "Management", nr 1.
 10. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 11. Gartner W. B., Carter, N. M., Entrepreneurial behaviour and firm organizing processes [w:] Z. J. Acs, D. B. Audretsch, red. (2003), Handbook of entrepreneurship research. An interdisciplinary survey and introduction: 195-221. Kluver Academic Publishers Boston/Dordrecht/London.
 12. Gruszczyńska-Malec G. (2001), Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, uwarunkowania, Wydawnictwo AE, Katowice.
 13. Hitt, R. D. Ireland. (2000), The Intersection of Entrepreneurship and Strategie Management Research [w:] D. L. Sexton, H. Landstrom, red., The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford-Maiden.
 14. Kuratko D. F., Hodgetts R. M. (2001), Entrepreneurship. A Contemporary Approach, Harcourt College Publishers, Orlando.
 15. Low M. B., MacMillan I. C. (1998), Entrepreneurship: Past research and future challenges, Journal of Management", nr 14, s. 139-161.
 16. Lumpkin G. T., Dess G. G. (1996), Claryfying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, "Academy of Management Review", nr 1.
 17. Lumpkin, G. T., Dess, G. G. (2001), Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle, "Journal of Business Venturing", nr 16.
 18. McEvan T. (2001), Managing Values and Beliefs in Organisations. Prentice-Hall, New Jersey.
 19. Miller D. (1983), The Correlates of Entrepreneurship in three types of firms, "Management Science", nr 29.
 20. Morris, H. D., Sexton, D. L. (1996), The concept of entrepreneurial intensity: Implications for company performance, "Journal of Business Research", nr 36.
 21. Morris, M.H. (1998), Entrepreneurial intensity: Sustainable advantage for individuals, organizations and societies, Quorum Books Westport.
 22. Morris, M. H., Kuratko, D. F. (2002), Corporate entrepreneurship. Entrepreneurial development within organizations, Harcourt College Publishers Orlando.
 23. Sexton D. L., Landstrom H. (2000), The Blackwell Handbook of Entrepreneurship, Blackwell, Oxford-Maiden.
 24. Shane S. A., Venkataraman S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research, "Academy of Management Review", nr 25.
 25. Stevenson, H. H., Jarillo, J. C. (1990), A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, "Strategic Management Journal", 11 (1): 17-27.
 26. Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych przedsiębiorstwach, AE, Katowice.
 27. Sztumski J. (1995), Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 28. Wiklund J. (1998), Small Firm Growth and Performance: Entrepreneurship and Beyond, Jonkoping International Business School, Jonkoping.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu