BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozińska Anna, Wieczorek Dorota
Tytuł
Styl kierowania nastawiony na motywowanie (refleksje wokół budowy systemu wynagradzania związanego z wartością dodaną)
Motivation-oriented management style (about the building of added value related remuneration systems)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 1, s. 39-56, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie strategiczne, Motywowanie pracowników, Strategia wynagrodzeń, Styl zarządzania
Corporate culture, Human Resources Management (HRM), Strategic management, Motivating employees, Remuneration strategy, Management style
Abstrakt
Celem artykułu jest podzielenie się refleksją na temat praktyki wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie systemów wynagradzania oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na wysokich wymaganiach i wynikach pracy.

The objective of this article is to share reflections on the practice of implementing new solutions in the realm of remuneration systems and the building of an organizational culture based on high labor requirements and results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2002), Zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Krakowska Oficyna Ekonomiczna, DomWydawniczy ABC, Kraków.
 3. Bossidy L., Charan R. (2003), Realizacja, MT Biznes, Warszawa.
 4. Drucker P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 5. Gładys-Jakóbik J., Post B., Stobińska K. (2001), Kształtowanie pożądanego modelu kultury organizacyjnej w ppup Poczta Polska, PFPK, Warszawa.
 6. Kozińska A., Ignaczewska H. (2001), Program zwiększenia zaangażowania pracowników. Podejście Gallupa [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji i Kadr.
 7. Ludwiczyński A. (2000), Metody wspomagające strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi [w:] Materiały na konferencję "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi", Warszawa.
 8. Ludwiczyński A. (2002), Strategia zarządzania zasobami ludzkimi; ppup Poczta Polska, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 9. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG Press, Warszawa.
 10. Magoska J. (2000), Strategia zarządzania zasobami ludzkimi, (zzl) w Oriflame. Products Poland (OPP) [w:] A. Ludwiczyński (red.) Strategia zarządzania zasobami ludzkimi, PFPK, Warszawa.
 11. Mowday R., Porter L. (1982), Employee organization Linkages. The Psychology of Commitment. Absenteeism and turnover, Academic Press, London.
 12. Pfeffer J. (2002), Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystaniu zasobów wiedzy w organizacji, Wydawnictwa ABC.
 13. Pickford J. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studentów MBA, Liber, Warszawa.
 14. Pitman B. (2004), Wzrost wartości firmy: rola i wyzwania lidera, HBR, styczeń.
 15. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE.
 16. Porter M. (1992), Strategia konkurencji, PWE.
 17. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa.
 18. Sidor- Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 19. Tracy B. (2004), 21 skutecznych sposobów na przekształcenie firmy i szybkie zwiększenie zysków, MT Biznes, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu