BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyńska-Malec Grażyna, Rutkowska Monika
Tytuł
Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej
Personal mastery and choice of professional career
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 2, s. 33-41, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie karierą, Kariera zawodowa
Career management, Professional career
Abstrakt
Kariera odnosi się do przebiegu życia zawodowego człowieka, oznacza jego historię zatrudnienia rozpoczynającą się od momentu wyboru i podjęcia pracy do chwili przejścia na emeryturę. W niniejszym artykule kariera zawodowa rozpatrywana jest w kategoriach rezultatów pracy, ale także jako efekt wiedzy o sobie, stan docelowy wcześniej podjętych działań (uprzedniego zdobywania kwalifikacji), czy też proces zdobywania doświadczeń w trakcie aktywności zawodowej w określonych organizacjach, co pozwoli na określanie mianem kariery zawodowej działań wszystkich aktywnych zawodowo jednostek.

In this article, the professional career is considered not only in terms of work results, but also as the effect of knowing oneselfÄthe ultimate outcome of prior actions (previous acquiring of qualifications) or the process of accumulating experience during professional activity in defined organizations, which makes it possible to define all the acts of professionally active individuals as a professional career. Thus, a career makes reference to the course of a person's professional life and signifies his or her employment history from the moment of selection and commencement of work up to retirement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i S-ka.
  2. Bandura A. (2000), Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectivness [w.] E. A. Locke (ed.), Handbook of principles of organizational behavior Blackwell, Oxford.
  3. Bandura A. (1994), Self-efficacy [w:] V. S. Ramachaudran (red.), "Encyclopedia of human behavior", Vol. 4, pp. 71-81. New York Academic Press.
  4. Betz N. E. (2004), Contributions of self-efficacy theory to career counseling: a personal perspective, "Career Development Quarterly", June.
  5. Hackett G., Betz. N. E. (1981), A self-efficacy approach to the career development of woman, "Journal of Vocational Behavior".
  6. Kossowska M. (2001), Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, AKADE, Kraków.
  7. Olechnicki K., Zalęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Graffiti bc, Toruń.
  8. Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu