BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Modrzejewska Katarzyna
Tytuł
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej - krok na ścieżce kariery
The development of emotional intelligence - A step on the career path
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 2, s. 57-65, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie karierą, Inteligencja emocjonalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia pracy, Kariera zawodowa
Career management, Emotional intelligence, Human Resources Management (HRM), Industrial psychology, Professional career
Abstrakt
Coraz lepiej zbadana przez psychologów inteligencja emocjonalna stanowi cenne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Inteligencja emocjonalna ma więc ogromny udział w kształtowaniu sukcesów jednostki, również na polu zawodowym. Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi ma dużą wagę między innymi dzięki temu, iż można ją badać i kształtować. Możliwości określania jej poziomu i struktury oraz rozwijania poprzez treningi psychologiczne otwierają nowe perspektywy praktycznego zastosowania. W artykule wskazano jedynie na podstawowe zagadnienia i techniki wspomagające proces wzbogacania inteligencji emocjonalnej dla potrzeb odnoszenia sukcesów na scieżce kariery.

Emotional intelligence, increasingly better understood by psychologists, is a valuable tool in human resource management. It plays an important part in an individual's achievement of success, including professional life. The ability to estimate its level and develop it via psychological training opens up new vistas for its practical application. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashforth B. E., Kreiner G. E. (2002), Normalizing emotion in organizations.: Making the extraordinary seem ordinary, "Human Resource Management Review", 12, 215-235.
 2. Carr M., BorkowskiJ. G., Maxwell S. E. (1991), Motivational Components of underachievement, "Developmental Psychology", 27, 108-118.
 3. Davis M. H. (2001), Empatia. O umiejętności współodczuwania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 4. Ekman E., Davidson R. J. (1999), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Gardner H. (1986), Rethinking the Value of Intelligence Tests, "The New York Times Educational Supplement", November 3.
 6. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 7. Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań.
 8. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław-Warszawa.
 9. Granovetter M. (1995), Getting a job. A study of contacts and careers, University of Chicago Press.
 10. (2000), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 11. Maruszewski T., Zdankiewicz-Ścigała E. (1998), Emocje - aleksytymia -poznanie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 12. Mayer J. D., Salovey P., Caruso D. R. (1997), The emotional IQ test [CD-ROM], Virtual Entertainment Needham, MA.
 13. Mayer J., Salovey P. (1997), What is emotional intelligence? [w:] P. Salovey, D. Sluyter (eds.) Emotional development and emotional intelligence: implications for educators (pp. 3-31), Basic Books, New York.
 14. Oatley K., Jenkins J. M. (2003), Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Ostell A. (1996), Managing dysfunctional emotions in organizations, "Journal of Management Studies", 33, 525-557.
 16. Saarni C. (1988), Emotional competence: How emotions and relationships become integrated [w:] R. A. Thompson (ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln University of Nebraska Press, Vol. 36, 115-182.
 17. Salovey P., Mayer J. (1990), Emotional intelligence, "Imagination, Cognition and Personality", 9, 185-211.
 18. Scheff T. (1990), Micro-Sociology, UCP, Chicago.
 19. Spector P. E., Fox S. (2002), An emotion-centered model of voluntary work behavior.Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior, "Human Resource Management Review", 12, 269-292.
 20. (1993), Test BVALQ, Psychologisch Adviesbureau Bermond & Psychometric Services Interope.
 21. Wrong D. (1969), The oversocialised conception of man in modem sociology [w:] L. Coser, B. Rosenberg (eds.), Sociological Theory, Macmillan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu