BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jorens Yves
Tytuł
Otwarta metoda koordynacji jako standardowy instrument uzgodnieniowy
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 3, s. 42-45, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Standardy opieki zdrowotnej, Świadczenia emerytalno-rentowe, Fundusze strukturalne, Zabezpieczenie społeczne, Metody organizatorskie
Social policy, Healthcare standards, Pension benefits, Structural funds, Social security system, Organizational methods
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od roku 2000 tzw. otwarta metoda koordynacji stała się najczęściej wykorzystywanym instrumentem europejskiej polityki społecznej. Jednakże metoda ta to coś więcej niż tylko instrument tej polityki. W wyniku jej stosowania wspólne cele o charakterze ogólnym, które zostały wyznaczone dla potrzeb tej metody, stają się materialnymi standardami przyszłego europejskiego modelu społecznego. W artykule autor zwrócił uwagę na proces jej wykorzystywania w dwóch wybranych dziedzinach: świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Joint report by the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and working methods in the area ofpensions, Brussels, 10 March 2003, DOC. 7165/03 COM(2001) 362 final.
  2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Modernising social protection for the development of high-quality, accessible and sustainable health care and long-term care: support for the national strategies using the "open method of coordination", COM 2004/304, 20/4/2004.
  3. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee Supporting national strategies for safe and sustainable pensions through an integrated Approach, Brussels, 3 July 2001.
  4. Communication from the Commission to the Council, to the European Par-liament and to the Economic and Social Committee. The Future Evo-lution of Social Protection from a Long-Term Point of View: Safe and Sustainable Pensions, Brussels, 11.10.2000, COM(2000) 622 final.
  5. Communication from the Commission, Follow-up to the high level refiec-tion process on patient mobility and healthcare developments in the European Union, COM 2004/301,20/4/2004.
  6. High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union Outcome o f the Reflection Process, Brussels, 9/12/2003 Reference: HLPR/2003/16.
  7. Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and working methods in the area of pensions: applying the open method of coordination, Brussels, 23 November 2001, DOC. 14098/01.
  8. Jorens Y, red. (2002), The Influence of International Organization on National Social Security Law in the European Union, The example of Old-Age Pension, Nomos, Baden-Baden.
  9. Jorens Y, red. (2003), Open method of Coordination - Objectives of European Health Care Policy, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu