BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota
Tytuł
Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 69-77, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w procesie zmian, Metodologia organizacji i zarządzania
Human Resources Management (HRM), Management under change process, Organisation and management methodology
Abstrakt
W celu prawidłowego zaplanowania procesów wdrożeniowych innowacji w organizacji można wykorzystywać metody psychologiczne pozwalające na analizę umiejętności adaptacji człowieka do zmiany. Jedną z nich jest kwestionariusz badający poziom lęku jako stanu w określonym czasie (STAIX1) oraz jako cechy, czyli stałej dyspozycji jednostki (STAIX2). Dzięki wynikom testu zarządzający mogą określić prawdopodobny poziom oporu wobec zmiany i możliwości przystosowawczych pracowników zaangażowanych w procesy innowacyjne. Przedstawiono opis tej metody.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk A. (2001), Opór wobec zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie i jego Dokonywanie, "Przegląd Organizacji", nr 7/8.
  2. Clarke L.(1997), Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
  3. Classen M., Woźniakowski A. (2005), Change management 2003-2008. Significance, strategies and trends, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  4. Czerska M. (2004), Analiza pola sił jako metoda identyfikacji społecznych barier wdrażania innowacji. Założenia i wyniki, "Prace Naukowe nr 1045 AE we Wrocławiu", Wrocław.
  5. Jasiński Z., Molek-Winiarska D. (2004), Formy oporu pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją, "Prace Naukowe nr 1045 AE we Wrocławiu", Wrocław.
  6. Masłyk-Musiał E. (2003), Personalne mechanizmy zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  7. Molek-Winiarska D. (2004), Zachowania pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją, praca doktorska, AE Wrocław.
  8. Penc J. (2002), Sterowanie procesami zmian w organizacji, "Humanizacja Pracy", nr 3.
  9. Ratajczak Z. (1980), Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa.
  10. Wrześniewski K., Sosnowski T., Matusik D. (2002), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku j TAL Polska adaptacja STAI, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu