BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzońca Andrzej
Tytuł
Portfelowy efekt wypychania a mnożniki fiskalne. Część 2 - Model Friedmana
Portfolio crowding out and fiscal multipliers. Part Two - Friedman's model
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 2, s. 4-14, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Wydatki budżetowe, Modele makroekonomiczne, Efekt wypychania
Public finance, Budget deficit, Public debt, Budget expenditures, Macroeconomic models, Crowding out effect
Uwagi
summ.
Abstrakt
W tej części artykułu kontynuowano analizę portfelowego wypychania. Przedstawiono model będący modyfikacją modelu Benjamina Friedmana. Benjamin Friedman rozszerzył analizę portfelowego wypychania na przypadek braku doskonałej substytucji między skarbowymi papierami wartościowymi i kapitałem fizycznym. W modelu każdy rodzaj aktywów jest wyceniany według odrębnej stopy procentowej. Podkreślono, że to założenie jest bliższe rzeczywistości niż zakładane w standardowym modelu IS-LM (i w modelu Silbera) opisanym w pierwszej części artykułu.

The paper presents an expanded analysis of the portfolio crowding out effect. It was tacitly assumed in the model presented in "Bank i Kredyt" No. 1/2005, following the IS-LM standard model, that Treasury securities and physical capital constitute perfect substitutes. This assumption is abandoned below. The model presented in the paper is a modification of B. Friedman's model (1978). The main difference involves the abandonment of the simplifying assumption that the available capital is constant, i.e. it does not depend on the volume of investment outlays. This slight modification removes the error of the initial model, i.e. the impossibility of regaining equilibrium by the economy following a shock. Nobody, to the best of the author's knowledge, has referred to the error before while the error itself was significant. It followed from the standard version of the model that the transition from an equilibrium to a deficit should result in unceasing changes in interest rates and the GDP level. Benjamin Friedman (1978) presented only the final result of the algebraic solution of the model. Urszula Kosterna (1995) showed a graphic solution and described selected conclusions. This paper includes a full algebraic solution. It presents not only the conclusions, but also a comprehensive overview of the reasoning process. Such a presentation form is especially useful for this model since at least some types of relations stemming from the model are not intuitively obvious. The paper body includes 2 chapters. The first chapter describes the impact of demand on individual types of assets. The second chapter presents the influence of the lack of perfect substitution among the assets on the transaction and portfolio crowding out effect. The most important conclusions drawn from the model were summarized in the last part of the paper. A short explanation of difficulties with the empirical support for the influence of fiscal impulses on investment is also
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B.S. Bernanke, A.S. Blinder (1988): Credit, Money, and Aggregate Demand. "American Economic Review", Vol. 78, May, s. 435-439.
 2. M. Bleaney, N. Gernmell, R. Kneller (2001): Testing the endogenous growth model: public expenditure, taxation, and growth over long run. "Canadian Journal of Economics", No. 1.
 3. A.S. Blinder, R.M. Solow (1973): Does Fiscal Policy Matter? "Journal of Public Economics", Vol. 2, November.
 4. A.C. Chiang (1994): Podstawy ekonomii matematycznej. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. W. Easterly, C.A. Rodriguez, K. Schmidt-Hebbel (1994): Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance. Washington D.C. The World Bank.
 6. S. Fischer (1993): The Role of Macroeconomic Factors in Growth. "Journal of Monetary Economics". Vol. 32, s.485-512.
 7. B.M. Friedman (1978): Crowding out or crowding in? Economic Consequences of Financing Government Deficits. NBER Working Paper, No. 284, National Bureau of Economic Research, Cambridge, October.
 8. B.M. Friedman (1984): Implications of Government Deficits for Interest Rates, Equity Returns and Corporate Financing. NBER Working Paper, No. 1520, National Bureau of Economic Research, Cambridge, December.
 9. B.M. Friedman (1985): Crowding out or crowding in? Evidence on Debt-Equity Substitutability. NBER Working Paper, No. 1565, National Bureau of Economic Research, Cambridge, February.
 10. B.M. Friedman (2000): What Have We Learned from the Reagan Deficits and their Disappearance? NBER Working Paper, No. 7647, National Bureau of Economic Research, Cambridge, April.
 11. U.R. Hemming, M. Kell, S. Mahfouz (2002): The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity - A Review of the Literature. IMF Working Paper, No. 02/208, International Monetary Fund, Washington D. C.
 12. J.R. Hicks (1937): Mr Keynes and the Classics; A Suggested Interpretation. "Econometrica", Vol. 5, April, s. 147-59.
 13. J.M. Keynes (1985): Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 14. U. Kosterna (1995]: Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne. Warszawa Fundacja Naukowa Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. R. Levine, D. Renelt (1992): A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regression. "American Economic Review", Vol. 82, No. 2, September, s. 942-963.16. A. H. Meltzer (1995): Monetary, Credit and (Other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 9, No. 4, Fall, s. 49-72.
 16. P. Samuelson, W.D. Nordhaus (1995): Ekonomia l. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. W.L. Silber (1970): Fiscal Policy in IS-LM Analysis: A Correction. "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 2, November, s. 461-72.
 18. J. Tobin (1971): Asset Holdings and Spending Decisions. W: J. Tobin: Essays in Economics. Vol. 1, Macroeconomics. Amsterdam North-Holland.
 19. H.R. Varian (1997): Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu