BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Marek
Tytuł
Polski system bankowy w okresie tansformacji - wybrane zagadnienia
The Polish banking system in the transition period - selected aspects
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 2, s. 28-39
Słowa kluczowe
System bankowy, Sektor bankowy, Konsolidacja banków, Prywatyzacja banków, Finanse banków
Banking system, Banking sector, Bank consolidation, Privatization of banks, Banks finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. Przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową banków. Przybliżono kierunki rozwoju systemu bankowego. Podkreślono konieczność zmiany struktury przychodów i kosztów oraz gruntownej przebudowy procedury udzielania kredytów w celu zwiększenia konkurencyjności polskich banków na Jednolitym Rynku.

The author's interest in the Polish banking system stems from the fact that it is the largest segment of the domestic financial system. At the end of 2003, the banks' share in the system's assets amounted to 78 procent (in 1996 - 94.5 procent . Therefore, any disruptions in the banking system may compromise the stability of the domestic financial system. In the post-war period the banking system in Poland underwent two important system transitions: after 1946 and after 1989. The third transformation began after May 1, 2004, but it is not of a systemic character. The Polish banking sector started to operate on the Single European Market. The first part of the paper is devoted to the problems of the banks' transformations after 1989 with a special focus on the quantitative development of banks in 1989-1993, and on subsequent privatisation and consolidation processes. The former intensified in 1989-1999, and the latter in 1999-2002. The consolidation process was very noticeable in the sector of cooperative banks after 1994. The second part of the paper includes an economic and financial analysis of the banks. A lot of attention was paid to the liquidity of the banking sector. It was assessed as good, which was confirmed by a short-term rating of Moody's and by the Financial Stability Report 2003, published by the NBP in May 2004. However, the sector's net profit is decreasing. Various reasons for such a decrease have been enlisted. Decreasing efficiency indicators are a very unfavourable development. On the other hand, the number of banks with capital adequacy ratio well above the minimum required by the banking supervision is rising. The financial power ratings are not favourable for the domestic banks. The third part of the paper focuses on the development directions of the Polish banking system. It may be concluded on the basis of the analysis that privatisation and consolidation processes will be continued. They will concentrate on the capital of foreign banks
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość. Podręcznik akademicki. Praca pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej. Warszawa 2001 Poltext, s. 35-38.
 2. Banks Shift Gears in Drive for Top-Line Growth. ATKEARNEY 2004, s. 6 (strona internetowa).
 3. G. Białek: Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym. Warszawa 1994 TWIGGER, s. 122-130.
 4. M. Chałaczkiewicz: Dokończenie prywatyzacji banków powinno być jednym z priorytetów polityki gospodarczej. "Rzeczpospolita" nr 303/2003, s. B7.
 5. Z. Dobosiewicz; Podstawy bankowości. Warszawa 1998 PWN, s. 88-90.
 6. Druga fala konsolidacji. "Rzeczpospolita" nr 82/2001, s. B1.
 7. P. Dziekoński: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Warszawa 2003 NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 164, s. 66.
 8. Euro. Wspólna waluta. Redaktor naukowy P. Temperton. Warszawa 2001 FELBERGSJA, s. 37-48.
 9. M. Janicka: Integracja czy izolacja - Kapitał zagraniczny w polskich instytucjach finansowych. "Bank i Kredyt" nr 4/2001.
 10. M. Macierzyński: Wirtualne banki, wirtualne zyski. "Rzeczpospolita" nr 33/2004, s. B5.
 11. The monetary policy of the ECB. Frankfurt am Main 2004 EBC, s. 41-70.
 12. Rada Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej. Warszawa listopad 2003 NBP.
 13. Raport o stabilności systemu finansowego. Warszawa sierpień 2003 NBP, s. 18, 20, 64.
 14. Raport o stabilności systemu finansowego 2003. Warszawa maj 2004 NBP, s. 43, 62, 73-81, 132, 133.
 15. Rynek usług bankowych - koniunktura i przewidywania. Zakład Badań Marketingowych INFOMARKT, AE Poznań.
 16. J.K. Solarz: System bankowy w Polsce. W: Akademia Bankowości, nr 2/1999, dodatek do "Nasz Bank" , nr/1999, PKO BP.
 17. M. Stefański: Jak sprywatyzować PKO BP S.A. "Gazeta Bankowa" nr 40/2000, s. 19.
 18. M. Stefański: Organizacja i funkcjonowanie oddziału banku. Włocławek 2003 WSHE, s. 34.
 19. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza. Warszawa maj 2004 r. KNB, s. 6, 39-45.
 20. Świat pieniądza. Wyniki instytucji finansowych 2002. "Rzeczpospolita" z 2 czerwca 2003 r., dodatek specjalny.
 21. Top 1000 World Banks 2004. "The Banker" (strona internetowa).
 22. G. Wójtowicz: Od reformy do reformy (1948-1988). "Gazeta Bankowa" z 10-16 października 2000, s. 15.
 23. G. Wójtowicz: Odrodzenie bankowości. "Gazeta Bankowa" z 24-30 października, 2000, s. 18.
 24. Ustawa Prawo Bankowe (Dz.U. z 1982, nr 7, poz. 56).
 25. Dz.U. z 1992 r. nr 72, poz. 359 i poz. 360 (tekst jednolity).
 26. Dz.U. z 1990 r. nr 6, poz. 36.
 27. Dz.U. z 1994 r. nr 80, poz. 369.
 28. Dz.U. z 2000 r. nr 9, poz. 131 - tekst jednolity.
 29. Dz.U. z 1997 r. nr 140, poz. 939; nr 140, poz. 938.
 30. Dz.U. z 2003 r. nr 99, poz. 919 (tekst jednolity).
 31. Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2000 r. nr 119, poz. 1252).
 32. www.moodyseurope.com/ratingdefinition/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu