BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyszka Adam
Tytuł
Działalność otwartych fuduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego
Operations of open pensions funds vs. the functioning of the Polish capital market
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 2, s. 72-79
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Rynek kapitałowy, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Capital market, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule postawiono pytanie: czy fundusze emerytalne, w których niegdyś upatrywano antidotum na niedokapitalizowanie rodzimej gospodarki, teraz w związku z brakiem odpowiednich rozwiązań systemowych umożliwiających optymalne połączenie popytu z podażą mogą przyczynić się do "przegrzania" koniunktury giełdowej i stać się zagrożeniem dla stabilności polskiego rynku kapitałowego? W tym kontekscie poruszono następujące kwestie: niebezpieczeństwo bańki popytowej na rynku akcji; postulowane zmiany w architekturze polskiego rynku kapitałowego, zmierzające do zwiększenia krajowych kategorii inwestycyjnych dostępnych dla OFE; zasadność limitu inwestycji zagranicznych w portfelach funduszy emerytalnych; wpływ mechanizmu minimalnej wymaganej stopy zwrotu na motywację zarządzających OFE.

The establishment of open pension funds was accompanied by great hopes as to their role as the economy driver on the one hand and an opportunity for the development of the Polish capital market on the other. It was emphasized that open pension funds would influence the development of the Warsaw Stock Exchange by improving its liquidity and the accuracy of securities valuation. Thanks to the volume of their assets, open pension funds would also protect the market from speculators. However, these predictions focused mainly on the demand side of the market. Some analysts thought that regular injections of capital from contributions submitted to open pension funds would be automatically absorbed by the young and developing capital market in need for financing. Five years ago not many assumed that the system of obligatory pension funds with a modern structure would have to face serious problems of a different nature. As more and more assets are submitted to the funds, it becomes clear that the funds have significant problems with finding the appropriate supply of securities. In that context, the paper focuses on the following issues: a threat of a demand bubble on the stock market in Poland, recommended changes in the structure of the Polish capital market leading to the increase of domestic investment categories available to open pension funds, justification of the limit on foreign investments in the pension funds' portfolios, the influence of the minimum required return rate mechanism on the motivation of the funds' managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Dzwonkowski: Czy fundusze się (u) duszą? "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 8/2004, s. 17.
  2. P. Garber: Famous First Bubbles. Fundamentals of Early Manias. MIT Press 2001.
  3. S. Kawalec, K. Kluza: Inwestycje zagraniczne w systemie obowiązkowych oszczędności emerytalnych. Materiały z 74. Seminarium BRE-CASE.
  4. L. Tvede: The Psychology of Finance. J. Wiley&Sons Ltd 2002, s.30-41 oraz załącznik 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu