BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Anna
Tytuł
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Knowledge in enterprise management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 43-50, bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wiedza, Kadra kierownicza
Enterprise management, Knowledge, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka prezentuje niektóre rezultaty badań własnych na temat sprawności pracy kadry kierowniczej, próbując odpowiedzieć na pytanie: jaką wiedzą dysponują dzisiejsi kierownicy? Zaprezentowano również sposoby podniesienia poziomu wiedzy kierowników.

The author presents selected results of her own research conducted in the area of top management efficiency. She attempts to find out what level of knowledge contemporary managers possess. Thei modes of improving managers' knowledge are presented in the article as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brooking A., (1999), Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomas Business Press, London.
 2. McDermott R., (1994), Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management; California Management Review, Nr 4.
 3. Drucker P.F., (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 4. Drucker P.F., (1999), Management Challenges for 21st Century, New York.
 5. Grudzewski W., Hejduk L, (2002), Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, pr. zb. pod red. W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk, Wyd. Difin, Warszawa.
 6. Jasiński Z. (red.), (1999), Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 7. Koh A.-T., (2000), Linking learning, Knowledge Creation, and Business Creativity. A Preliminary Assessment of the East Asian Quest For Creativity, Technological Forecasting and Social Change, Nr l.
 8. B.A. Lundvall, (2001), [w:] Organisation for Economic Cooperation and Development OECD, 2000a, [za:] Z. Chojnicki, Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001, s. 82.
 9. F. Mingotaud, (1994), Sprawny kierownik, Techniki osiągania sukcesów, Poltext, Warszawa.
 10. Tam S., (2001), Routes to Intellectual Capital Formation: The Genesis and Development of Wealth Creating Knowledge in the Entrepreneurial Means, [w:] S. Kwiatkowski i L. Edvinsson (eds.), Knowledge cafe for Intellectual Entreprenership, Warszawa, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, [za:] Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001, s. 244.
 11. Vorbeck J., Finke L, (2001), Motivation and Competence for Knowledge Management, [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, [pr. zb.] K. Merlins, P. Heising, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 12. Pluta A., (2002), badania własne nt. Uwarunkowań sprawności pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, w warunkach transformacj i gospodarki polskiej, materiał powielany.13. Pluta A., (2002), Sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań empirycznych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja-wyzwania dla przedsiębiorstw, red. naukowy J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 963, Wyd. AE, Wrocław.
 13. Romanowska M., (2001), Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pr zb. pod red. Borowieckiego R. i Romanowskiej M., Warszawa.
 14. Kwiatkowski S., (2001), Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu