BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Michał
Tytuł
Pojęcie, właściwości i przemiany wielonarodowych systemów walutowych. Część 2
The notion, property and transitions in multinational monetary systems
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 3, s. 17-28, biliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Systemy walutowe, Międzynarodowy system walutowy, Polityka walutowa, Rozliczenia międzynarodowe
Currency systems, International monetary system, Exchange rate policy, International settlements
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy modyfikacje przeprowadzone po upadku systemu z Bretton Woods umożliwiły utworzenie nowego międzynarodowego systemu walutowego. W tym celu przybliżono zmiany, które przeprowadzono, próbując dostosować system z Bretton Woods do nowych warunków.

The paper includes two parts. The objective of the first part is to define a multinational monetary system. There is no such definition in the economic literature although certain terms related to the notion of the system are commonly used in economics. In order to achieve such an objective, the first part briefly presents the principles, characteristics and types of those systems that existed in the past and ceased to function, and those that are currently in operation. The systems considered include: the golden currency system, the Bretton Woods system, the European Monetary System and the currency system of the euro area. The definition developed in this way served to examine the structure and types of multinational monetary systems. The second part of the paper examines if the breakdown of the Bretton Woods system was followed by the establishment of a new international monetary system. In order to do that, the paper mentions changes implemented to adjust the Bretton Woods system to new circumstances. The description focuses on the transition of the exchange rate system and its influence on the functioning of the modified Bretton Woods system. Additionally, the paper presents principles that currently constitute the basic framework for regulations of international financial relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anniversary of First meeting Recalls Executive Board's early Development. IMF Survey z dnia 3 maja 1976 r.
 2. J. Boughton: Silent Revolution, The International Monetary Fund 1979-1989. IMF Waszyngton 2001.
 3. M. Bordo: Is There a Good Case for a New Bretton Woods International Monetary System? "American Economic Review" nr 2/1995.
 4. E. Chrabonszczewska, K. Kalicki: Teoria i polityka kursu walutowego. Warszawa 1996 Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Chronology. IMF adapts and expands operations to meet member's countries changing needs. IMF Survey Supplement nr 29/2000.
 6. P.R. Clark, J.J. Polak: International Liquidity and the Role of the SDR in the International Monetary System. IMF Staff Papers nr 1/2004.
 7. W,M. Corden: Economic Policy, Exchange Rates and the International System. Oxford 1994 Oxford University Press.
 8. D.S. Cutler: Basket Valuation of SDR Takes Effect. IMF Survey z dnia 8 lipca 1974 r.
 9. B. Eichengreen, N. Sussman: International Monetary System in the (Very) Long Run. IMF Working Papers nr 43/2000.
 10. O. Emminger: The Exchange Rate as an Instrument of Policy. Economic Impact. A Quarterly Review of Economics nr 2/1980.
 11. European Economic and Monetary Union and the IMF. IMF, Annual Report 1999, Waszyngton 2000.
 12. First Outline of Reform. IMF Survey z dnia 8 października 1973 r.
 13. M. Friedman: Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych. Łódź 1994 Wydawnictwo Łódzkie.
 14. From the End of the Bretton Woods System to the Jamaica Agreement. A Chronology of Key Events in Changing World Financial Agreements 1971-76. IMF Survey z dnia l marca 1976 r.
 15. D. Gotz-Kozierkiewicz: Wymienialność .pieniądza po II wojnie światowej. Warszawa 1990 PWN.
 16. H.R. Heller: Money and the International Monetary System. Federal Reserve Bank of St. Louis Review nr 2/1989.
 17. How the Main Developments Unfolded: Chronology of Key Events of 1966-71. IMF Survey z dnia 18 kwietnia 1977 r.
 18. IMF, Annual Report 2003, Waszyngton 2004.
 19. IMF, Selected Decisions of the International Monetary Fund and Selected Documents, Twenty-Seventh Issue. IMF, Waszyngton, 30 czerwca 2003. strona internetowa www. imf. org.
 20. IMF, Annual Report 1992, Waszyngton 1993.
 21. IMF, Selected Decisions of the International Monetary Fund and Selected Documents. Tenth Issue IMF, Washington DC, dnia 30 kwietnia 1983 r.
 22. S. Kane: The IMF at 50: Entering a New Era? IMF Survey nr 16/1994.
 23. Z. Knakiewicz: Teoretyczne podłoże systemów pieniężnych. Od monometalizmu i bimetalizmu do współczesnych systemów pieniężnych. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. 2, Bankowość. Poznań 2000 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 24. Z. Knakiewicz: Komitet dwudziestu. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 25. Z. Knakiewicz: Specjalne Prawa Ciągnienia. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 26. Z. Knakiewicz: Aktualne aspekty teorii pieniądza G. F. Knappa. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2/1984.
 27. Z. Knakiewicz: Powiązania narodowych systemów pieniężnych z międzynarodowym systemem z Kingston. W: Problemy pieniężno-kredytowe i walutowe. Praca pod red. J. Wolniaka, Poznań 1981 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 28. Z. Knakiewicz: Pieniądz wewnętrzny a wymiana z zagranicą. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2/1971.
 29. Z. Knakiewicz: Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie. Poznań 1981 Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 30. Z. Knakiewicz: Nowa międzynarodowa jednostka walutowa "prawo specjalnego ciągnienia" Międzynarodowego Funduszu Walutowego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 1/1971.
 31. J. Kranz: Udziały finansowe państw członkowskich w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 4/1979.
 32. Managing Director's Annual Address Reviews World Economy, Developments Toward Reform. IMF Survey z dnia 12 marca 1972 r.
 33. R.A. Mundell: After 40 Years, Towards a more stable monetary world. OECD Observer nr 235/2002.
 34. R.A. Mundell: Poverty, Growth and the International Monetary System. Asian and Pacific Forum on Poverty, Manila 2001 Asian Development Bank.
 35. R.A. Mundell: Reconsideration of the Twentieth Century. American Economic Review nr 3/2000.
 36. R.A. Mundell: The International Monetary System in 21st Century: Could Gold Make a Comeback? Wykład w St. Vincent College, Letrobe, Pennsylvania 1997.
 37. S. Rączkowski: Międzynarodowe stosunki finansowe. Warszawa 1984 PWE.
 38. K. Rogoff: Four Challenges for 40 Years. OECD Observer nr 235/2002.
 39. J. Sneddon Little, G. P. Olivei: Rethinking the International; Monetary System, An Overview. W: Rethinking the International Monetary System. J. Sneddon Little. G.P. Olivei (ed.), Federal Reserve Bank of Boston Conference Series nr 43/1999.
 40. Strona internetowa www.imf.org.
 41. K. Yoshikawa: The Trends of the Reform of International Monetary System in the Globalized Financial World Market: From the Perspectives of Developing Countries. Momento Economico nr 116/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu