BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Joanna
Tytuł
Ocena instrumentów polityki ekologicznej państwa
Assessment of the state ecological policy instruments
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 55-64, bibliogr. 9 poz
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna państwa, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, System zarządzania środowiskiem
Environmental management, Environmental protection, State ecological policy, Economic instruments of environmental protection, Environment management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka ekologiczna państwa realizowana jest z wykorzystaniem instrumentów: prawno-administracyjnych, ekonomicznych oraz stosowanych na zasadzie dobrowolności. W trzeciej grupie są m.in. systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz system Unii Europejskiej EMAS (Eco-management and Audit Scheme). Przy ocenie instrumentów polityki ekologicznej wykorzystano kryteria oceny funkcjonowania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska.

State ecological policy is implemented on the basis of legal, administrative and economic instruments applied free-willingly. The ISO 14001 and EU EMAS ecological management systems belong to the third group of instruments. In assessment of ecological policy instruments assessment criteria of functionality of economic instruments of environment protection have been applied.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, red. K. Górka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999 (materiał powielony).
  2. Dostosowanie polskiego prawa i regulacji ekologicznych do rozwiązań Unii Europejskiej. Koszty i strategia, red. B. Fiedor, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Wrocław-Białystok 2000.
  3. II Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
  4. Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Raport końcowy opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Wrocław-Warszawa 2003.
  5. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
  6. POLSKA 2025. Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
  7. Poskrobko B. i in., Projekt systemu opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
  8. Sixth Environment Action Programme. Environment 2010: Our future, our choice, EC, 2001 COM (2001)31.
  9. Ustawa z 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu