BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek-Nowosielska Magdalena
Tytuł
Wpływ kultury organizacyjnej na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa
Impact of organizational culture on corporate social responsibility
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 70-78
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Corporate culture, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia wpływ kultury organizacyjnej na powstanie i rozwój koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Autorka zwróciła uwagę na te aspekty kultury organizacyjnej, które mogą kształtować odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa.

The article discusses an influence of organizational culture on creation and development of the CSR concept. The author pays attention to these aspects of organizational culture which may significantly influence the corporate social responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1985, s. 1985, s. 158-161.
 2. M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, s. 116.
 3. H.R. Bowen, Social responsibilities of the businessman, Harper & Row, New York 1953, [za:] A.B. Carroll, Corporate social responsibility, "business and Society", Chicago, wrzesień 1999, nr 38(3), s. 268-295.
 4. K. Davis, R.L. Blomstrom, Business and its environment, New York 1966, McGraw-Hill, s. 12.
 5. W.C. Frederick, The growing concern over business responsibility, California Management Review, 1960, s. 60.
 6. M. Gableta, E. Karamalla, Uwarunkowania i symptomy kultury organizacyjnej, [w:]:]Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, M. Gableta (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 53.
 7. H. Johnson, Business in contemporary society: framework and issues, Belmont, C A: Wads-worth, 1971, s. 50.
 8. J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 64 za: J. Łucewicz, Współczesne determinanty zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 31.
 9. J.W. McGuire, Business and society, New York 1963, McGraw-Hill, s. 144.
 10. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, M. Gableta (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 52.
 11. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San Francisco 1992, [za:] J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE Warszawa, 2001, s. 189.
 12. S.P. Seti, Dimensions of corporate social performance: An analytic framework, California Management Review, wiosna 1975, s. 62.
 13. Cz. Sikorski, Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 10-13.
 14. C. Sikorski, Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990, s. 137-145.
 15. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1972, s. 97, [za:] B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 79.
 16. C.C. Walton, Corporate social responsibilities, Belmont, CA, Wadsworth, 1967, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu