BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina
Tytuł
Podmioty zagraniczne w przemyśle
Foreign capital manufacturers
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 6, s. 79-85
Słowa kluczowe
Przemysł, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny
Industry, Foreign investment, Foreign capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest próba rozpoznania zróżnicowania podmiotów z kapitałem zagranicznym w przemyśle. Dla potrzeb realizacji przyjętego celu pracy podjęto próbę sformułowania kryteriów klasyfikacji podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz ukazania ich różnorodności. W badanej sekcji dominują firmy małe pod względem liczby pracujących i wartości zaangażowanego kapitału zagranicznego, wytwarzające głównie artykuły spożywcze, wyroby metalowe, gumowe, maszyny i urządzenia.

The aim of this paper is to examine the differentiation of enterprises with foreign capital in Poland. Companies from this group are characterized by a small number of employees and a low employed foreign capital, most frequently they manufacture food products, metal and rubber articles as well as machines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2002 r., GUS, Warszawa 2003, s. 19.
  2. Efektywność wykorzystania kapitału w 2002 r., "Nowe Życie Gospodarcze" 2003, nr 23, dodatek, s. 4-22.
  3. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2003.
  4. P. Jabłoński, Zagraniczni, krajowi, państwowi, "Rzeczpospolita" 2004, nr 89, dodatek, s. 20-24.
  5. Lista 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w 2002 r., "Rzeczpospolita" 2003, nr 105, dodatek, s. 8-69.
  6. Lista 500. Największe firmy Rzeczypospolitej, "Rzeczpospolita" 2004, nr 89, dodatek, s. 36-77.
  7. J. Macieja, Zagraniczne firmy dają przykład, "Rzeczpospolita" 2002, nr 106, dodatek, s. 42-44.
  8. K. Przybylska, Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
  9. A. Szewc, Własność zagraniczna w rolnictwie i przemyśle, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 9, s. 43-49.
  10. A.Szewc-Rogalska, Inwestycje z udziałem kapitału zagranicznego (na przykładzie wybranych sekcji gospodarki polskiej), Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2004, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu