BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Materna Grzegorz
Tytuł
Ochrona konkurencji w rozszerzonej Unii Europejskiej
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2005, nr 7, s. 14-20
Słowa kluczowe
Ochrona konkurencji, Konkurencja monopolistyczna, Konkurencja rynkowa, Prawo antymonopolowe, Polityka antymonopolowa, Dyrektywy WE
Competition protection, Monopolistic competition, Market competition, Anti-monopolistic law, Antitrust policy, EC directives
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W warunkach gospodarki rynkowej normy prawa antymonopolowego wyznaczają przedsiębiorcom publicznoprawne granice swobody korzystania z przynależnej im własności i wolności gospodarczej. W ten sposób jest realizowana ochrona uczestników rynku przed antykonkurencyjnymi praktykami ze strony innych przedsiębiorców. Zagadnienie to nabiera znaczenia w świetle dyrektyw wspólnotowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderman S.A., EC Competition Law and Intellectual Property Rights. The Regulation of Innovation. Clarendon Press, Oxford 1998, s. 130-131.
  2. Janusz R., Sachajko M., Skoczny T., Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2001, nr 3, s. 175-176; E. Modzelewska-Wąchal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Twigger, Warszawa 2002, s. 9-11.
  3. Materna G., Publiczne instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w świetle prawa antymonopolowego. "Państwo i Prawo" 2005, nr 6.
  4. Modzelewska-Wąchal E., Ustawa antymonopolowa..., s. 48 i nast.
  5. Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie..., s. 67.
  6. Weatherill S., Beaumont P., EU Law. Penguin, London 1999, s. 865.
  7. Whish R., Competition Law. Fourth Edition, Butterworths 2001, s.66 i nast., G. Materna, Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i ich członkowie w świetle definicji przedsiębiorcy z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2004, nr 4.
  8. Whish R., Competition Law..., s. 182; Weatherill S., Beaumont P., EU Law, s 865; Comission's X-th Report on Competition Policy (1980), pkt 50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu