BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barabasz Adela
Tytuł
Zmiana jako strata
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 23-32, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, Psychologiczne aspekty zarządzania, Zachowania pracownika, Zadowolenie z pracy, Otwartość na zmiany
Change management, Organisational change, Psychological aspects of management, Employee behaviours, Job satisfaction, Openness to change
Abstrakt
Referat jest próbą określenia relacji pomiędzy zmianami w organizacji, a towarzyszącym temu zjawisku, poczuciem straty, które jest wynikiem doświadczenia pracownika, jako uczestnika zmiany. Autorka za słuszne uznała przedstawienie psychologicznych przesłanek rozumienia pojęcia straty, ponieważ z punktu widzenia dbałości o jakość wprowadzanych zmian organizacyjnych, w procesie zarządzania zmianami, konieczna jest znajomość psychologicznych mechanizmów przeżywania straty oraz zrozumienia źródeł oporów wobec zmian. Stwierdzenie to, staje się oczywiste, jeśli przyjmuje się tezę, że każda zmiana, także organizacyjna, zawiera aspekt straty.

The paper attempts to define the relation between changes in the organisation and the feeling of loss - the phenomenon which an employee, being the participant of those changes, experiences. Several psychological guidelines for comprehending the notion of change have been presented. According to the author, it is extremely important to know what psychological factors lie behind the drama of coping with change, and to understand sources of resistance hereto, if - while managing changes - the issue of the quality of the change that is being implemented matters. It becomes obvious when we assume that each change, organisational one including, encompasses an aspect of loss. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aquilera D., Messick J., (1982): Crisis intervention: theory and methodology, St. Louise.
 2. Badura-Madej B., (1993): Psychologiczne aspekty śmierci, umierania i żałoby, Kraków.
 3. Crozier M., Friedberg E., (1982): Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego Warszawa.
 4. Czerska M., (1996): Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Gdańsk.
 5. Dalton G., Lawrence P., Greiner L., (1972): Organizational Change and Development, Homewood.
 6. Donnelly J., Gibson J., Ivancevich M., (1990): Fundamentals of Management, Boston.
 7. Feifel H., (1977): Psychologia a śmierć, [w]: Psychologiczne aspekty śmierci umierania i żałoby, Kraków.
 8. Kubler-Ross E., (1979): Rozmowy o śmierci i umieraniu, Warszawa.
 9. Lis-Turlejska M., (1989): Problematyka przeżywania utraty w psychologii klinicznej, Przegląd Psychologiczny, t. XXXII, nr 3, Warszawa.
 10. Senge P., (1998): Piąta dyscyplina, Warszawa.
 11. Słownik języka polskiego, (1983), Warszawa.
 12. Stoner J., Wankel Ch., (1992), Kierowanie, Warszawa.
 13. Weisman S., Kamn P., (1975): Rodzina jako naturalna grupa wsparcia w okresie żałoby, [w:] Psychologiczne aspekty śmierci, umierania i żałoby, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu