BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharczyk Andrzej
Tytuł
O pewnych istotnych aspektach kontroli funkcjonalnej w organizacji
About Some Valid Aspects of the Functional Control in an Organization
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 2, s. 53-64, bibliogr. 13 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kontrola funkcjonalna, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Functional control, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono aspekty realizacji kontroli funkcjonalnej, takie jak: znaczenie tej kontroli w procesie planowania, zróżnicowanie postaci kontroli bieżącej w hierarchicznym systemie zarządzania oraz niezbędność analizy przyczynowej w dociekaniu wpływów wszelkich istotnych czynników kształtujących postać obserwowaną wyników kontroli.

This article deals with certain, usually passed over aspects of the functional control in an organization, such as meaning of this control in the planning process, diversification of feedback control forms in hierarchic management system, and necessity of causal analysis in investigating influences of all the significant factors shaping the perceptible form of the controlled phenomenon. Due to limited volume of the text, this article only signals these questions, as each of them constitutes an extensive problem. Nevertheless, this article fills up a gap in recognition of these important issues, usually not reflected in the literature, and may contribute to better understanding and more correct shaping of the control system in an organization, which may lead to significant utilitarian advantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldag R.J., Stearns T.M., Management, South-Western Publishing Co, Cincinnati, West Chicago, 1987.
 2. Gościński J., Sterowanie i planowanie - ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1982.
 3. Kałużny S., Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Wyd. KWANTUM, Warszawa 1997.
 4. Koontz H., O'Donnell C., Weihrich H., Management, McGraw Hill, 1984.
 5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 6. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1992.
 7. Kuc B.R., Kontrola w systemie zarządzania, PWE, Warszawa 1987.
 8. Kucharczyk A., Metodyka operacyjnej kontroli kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, seria Rozprawy, Monografie, Kraków 2003.
 9. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.
 10. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 11. Stabryła A., System kontroli w warunkach swobody gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 4.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 13. Waters D., Zarządzanie operacyjne, PWN, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu