BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sierpowska Iwona
Tytuł
Status prawny pracownika socjalnego - wymagania ustawowe i oczekiwania społeczne
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 9, s. 16-21
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Pracownicy samorządowi, Socjalna funkcja przedsiębiorstwa, Społeczne funkcje przedsiębiorstwa, Zaufanie społeczne, Prawo administracyjne, Kwalifikacje zawodowe, Oczekiwania
Employees in enterprise, Self-government employees, Social function of the enterprise, Social functions of the company, Social trust, Administrative law, Professional skills, Expectations
Abstrakt
Opracowanie przedstawia prawną regulację pozycji pracownika socjalnego w Polsce. Analiza wymagań dotyczących kwalifikacji, uprawnień i obowiązków pracownika socjalnego poprzedzona jest wskazaniem czynników ustrojowych i społecznych, które ukształtowały obecny status tej grupy zawodowej. Autorka wskazuje także na silną dyferencjację pozycji pracownika socjalnego w administracji publicznej, która wynika przede wszystkim ze zróżnicowania odnośnej regulacji prawnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B.M. Ćwiertniak, Stosunki pracy pracowników samorządowych (w.) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A.M. Świątkowski, Kraków 1996, s. 109.
 2. B.M. Ćwiertniak, W. Koczur, Status zawodowy pracowników socjalnych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 6.
 3. M. K. Drab, Prawne elementy ochrony radnego jako funkcjonariusza publicznego (w:) Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003, s. 339.
 4. S. Kawula, Pedagogika społeczna jako przedmiot studiów, Olsztyn-Gdańsk 1995, s. 27.
 5. J. Korczak, Ewolucja statusu pracowników samorządowych (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Kolonia Limited 2002, s. 210.
 6. A. Marek, Komentarz. Kodeks karny, Dom Wydawniczy ABC 2004, s. 224.
 7. K. Marzec-Holka, Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz 1998, s. 199-200.
 8. A. Olubiński, Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń 2004, s.45.
 9. I. Sierpowska, Zatrudnienie socjalne, „Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 11.
 10. P. Szustakiewicz, Ochrona funkcjonariuszy publicznych i instytucji administracyjnych, „Gazeta Prawna" 1999, nr 24.
 11. E. Zieliński, Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004, s 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu