BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Marta
Tytuł
Koncepcje regionalistyczne a podział terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 6, s. 31-46
Słowa kluczowe
Regionalizm, Regionalizacja, Okres międzywojenny, Odbudowa gospodarcza, Podział administracyjny
Regionalism, Regionalization, Inter-war period, Economic reconstruction, Administrative division
Abstrakt
W artykule omówiono koncepcje regionalistyczne w polskiej myśli ustrojowej okresu międzywojennego. Przedstawiono także próby instytucjonalizacji koncepcji regionalistycznych oraz problematykę regionalizacji w pracach Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Brun: Regionalizm francuski, (w:) Ruch regionalistyczny w Europie, ss. 273, 428.
 2. W Brzeziński: Uwagi o projektowanym podziale państwa na województwa, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1931, nr 22.
 3. Druk sejmowy nr 111 (rok 1935/1936).
 4. A. Farguharson: Regionalizm w Wielkiej Brytanii, (w:) Ruch regionalistyczny w Europie, Warszawa 1934, ss. 45-46.
 5. W. Gajewski: Podział państwa na województwa, "Gazeta Administracji i Policji Państwowej" 1933, nr 21.
 6. J. Gintowt: Regionalizm polski, (w:) Kalendarz Samorządowy, Warszawa 1929, ss. 202, 391.
 7. K. Hrabyk: Niebezpieczny program, "Słowo Polskie" 1927, nr 1.
 8. K. Hrabyk: Zasadniczy problem regionalizmu, "Kurier Poznański" 1928, nr 100.
 9. E. Massalski: Uwagi o regionalizmie, "Ziemia" 1928, s. 357.
 10. Odpowiedź dr. Władysława Dalbora na Ankietę w sprawie podziału administracyjnego Państwa, (w:) Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. IV, Warszawa 1930, s. 50.
 11. M. Piszczkowski: Przedwczesność regionalizmu, "Myśl Narodowa" 1928, nr 10.
 12. S. Podwiński: Zagadnienie wielkości gminy wiejskiej w Polsce [referat zgłoszony na konferencję Sekcji do spraw podziału administracyjnego Państwa w dniu 12 grudnia 1929 r.]. Referat opublikowany w: Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. IV, s. 168-191.
 13. Ruch regionalistyczny w Europie, praca zbiorowa pod redakcją A. Patkowskiego, Warszawa 1934, s. 428.
 14. Rząd a regionalizm, "Kraj" 1928, nr 1.
 15. J. Sługocki: Zagadnienie regionalizmu ł tożsamości regionalnej, Bydgoszcz 1990, s. 20.
 16. R. Starzyńskł: Projekt podziału terytorjalnego Rzeczypospolitej, (w:) "Bellona", t. XXX, z. 2, maj 1928 r.
 17. H. Zieliński: Samorządy terytorialne wyższego rzędu i ich stosunek do administracji państwowej, "Ruch Samorządowy" 1927, nr 6.B. Żukotyńska: Nacjonalizm a regionalizm, "Słowo Polskie" 1927, nr 362.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu