BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszyk-Białobrzeska Renata, Szybicka Małgorzata
Tytuł
Finansowe instrumenty oddziaływania gmin na rozwój lokalny (na przykładzie Mławy)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 5, s. 42-56, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet gminy, Rozwój regionalny, Wydatki budżetowe
District, District budget, Regional development, Budget expenditures
Kraj/Region
Mława
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowego oddziaływania władz lokalnych na życie gospodarcze gminy, na przykładzie gminy miejskiej Mława. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość podejmowania przez gminę decyzji dotyczących obniżania czy też podwyższania podatków i opłat lokalnych, ukazano możliwości wpływania władz lokalnych na lokalny rozwój gospodarczy za pomocą dochodów i wydatków budżetowych. Wskazano również zakres zadań obowiązkowych i kompetencji gminy w przeznaczeniu zasobów finansowych na dowolnie wyznaczone cele.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Adamowicz (red.), 2002: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. A. Borodo, 2000: Finanse publiczne Rzeczpospolitej Polskiej, zagadnienia prawne, Bydgoszcz.
 3. E. Góra, M. Kotula, 2000: Podatki i opłaty lokalne po nowelizacji. Stan prawny na dzień l stycznia 2002 r., Warszawa.
 4. K. Korpus, 2002: System podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich, Toruń.
 5. D. Koło dziej czy k, A. Wasilewski, D. Lidkę, 1998: Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej, Warszawa.
 6. W. Kosiedowski (red.), 2001: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Toruń.
 7. A.J. Kozłowski, 1997: Samorząd terytorialny w Polsce, historia, ustrój, finanse, zarządzanie, Szczecin.
 8. M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), 2000: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Warszawa.
 9. E Malinowska, W. Misiąg, 2002: Finanse publiczne w Polsce, Gdańsk.
 10. A. Olesińska, 2004: Prawo podatkowe, Toruń.
 11. S. Owsiak, 2002: Budżet władz lokalnych, Warszawa.
 12. E. Wojciechowski, 2003: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Miasta Mława za lata 1999-2002. 2002. Urząd Miasta w Mławie, Mława.
 14. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2002 r. nr 9, póz. 84 z późn. zm.).
 15. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU nr 155, póz. 1014 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu