BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Tadeusz, Marszał Tadeusz
Tytuł
Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 7-8, s. 7-16, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Konkurencyjność, Obszar metropolitalny, Metropolizacja
City, Competitiveness, Metropolitan area, Metropolisation
Abstrakt
Metropolizacja przestrzeni jest to proces przekształcania się przestrzeni miejskich polegający na zmianie relacji między miastem centralnym i jego zapleczem oraz na nieciągłym sposobie użytkowania przestrzeni zurbanizowanych. W artykule omówiono zarys pojęciowy tego zagadnienia oraz problematykę zarządzania wyodrębnionymi obszarami metropolitalnymi.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Fürst, 2003: Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance, (in:) Aktionsraum Region - Regional Governance, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 8/9, s. 441-451.
 2. A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska, 1998: Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty IGiPZ PAN 53, Warszawa.
 3. Z. Gontarski, 1973: W sprawie delimitacji i typologii wielkomiejskich układów osadniczych (obszarów metropolitalnych), (w:) Aglomeracje miejskie w Polsce - pojęcia i terminologia, Biuletyn KPZK nr 79, Warszawa.
 4. B. Jałowiecki, 1999: Metropolie, Białystok.
 5. W. Maik, 2003: Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych, (w:) I. Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 9-18.
 6. J. Parysek, 2000: Metropolises and processes of metropolitanisation, Geographica Polonica, s. 25-42.
 7. J. Parysek, 2000: Polskie metropolie jako ogniwa procesu transformacji i przemian przestrzenno-strukturalnych (na tle metropolii europejskich), (w:) Z. Mikołajewicz (red.): Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 361-380.
 8. J. Parysek, 2003: Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, (w:) L. Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 19-24.
 9. (The) reform of metropolitan governance, OECD Observer - Policy Brief 2000, www.oecd.org/publication /Pol_brief/.
 10. B. Schwab, D. Kubier: Metropolitan govenance and the "democratic deficit". Theoretical issues and empirical findings, referat na konferencję "Area based initiatives in contemporary urban policy", Danish Building and Urban Research and European Urban Research Association, Kopenhaga, 17-19 May 2001.
 11. P. Śleszyński, 2003: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki, (w:) L Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 119-145.
 12. A. Sole-Olle, E. Viledences-Marsal, 1994: Central Cities as Engines of Metropolitan Area Growth, Journal of Regional Sciences vol. 44, no 2, s. 321-350.
 13. R. Voith, 1991: Capitalization of Local and Regional Atribbuties into Wages and Rents. Differences across Residential, Commercial and Mix-use Communities, Journal of Regional Sciences no 31, s. 127-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu