BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata
Tytuł
Kontrowersje w ocenie niezależności finansowej samorządu terytorialnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 7-8, s. 62-72
Słowa kluczowe
Finanse lokalne, Samorząd terytorialny, System finansowy, Dochody budżetowe, Budżet samorządu terytorialnego
Local finance, Local government, Financial system, Budget revenue, Local budget
Abstrakt
Najnowsze zmiany w systemie finansowania samorządu terytorialnego obowiązują od 2004 roku. W porównaniu do przepisów obowiązujących do końca 2003 roku wprowadziły one jakościową zmianę struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych, a zmniejszenie udziału dotacji i subwencji. W artykule omówiono niezależność finansową samorządu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Dębowska-Romanowska: Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 1995, s. 169 i nast.
 2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r., DzU z 1994 r. nr 124, póz. 607.
 3. J. Fiszer: Finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1991, s. 30.
 4. N. Gajl: Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993, s. 13."Nowa Encyklopedia Powszechna PWN.
 5. Z. Gilowska: Autonomia finansów lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 5, s. 7.
 6. S. Kańduła: Nowe zasady finansowania działalności gmin a ich samodzielność, (w:) I Forum Samorządowe: Polska samorządność w integrującej się Europie, Szczecin 2004, s. 222.
 7. S. Kańduła: Ograniczenia samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Tom I, Wrocław 2001, s. 122.
 8. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001, s. 50.
 9. W. Nykiel: Rola dochodów w równoważeniu dochodów lokalnych, Wydawnictwo UL, Łódź 1993, s. 11.
 10. S. Owsiak: O nowatorskie podejście do sektora publicznego, (w:) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom I, Finanse Publiczne, pod red. S. O wsiąka, AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 15.
 11. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, Białystok 1989, s. 278.
 12. Rzeczpospolita Polska, Program Konwergencji Aktualizacja 2004, Warszawa, listopad 2004 r., www.mf.gov.pl
 13. Seria Demokracja Lokalna w Europie, Europejska Agencja Wspierania Samorządów Lokalnych, Warszawa 1991, s. 9.
 14. H. Sochacka-Krysiak: Finanse lokalne, Poltex, Warszawa 1993, s. 24.
 15. H. Sochacka-Krysiak: Równoważenie budżetów terenowych, Instytut Finansów, Warszawa 1989, s. 7.
 16. P. Swianiewicz: Zmiany struktury samorządowych wydatków bieżących, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8 , s. 50.
 17. Witold M. Orłowski: Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu