BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz
Tytuł
Budżet jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 7-8, s. 73-81
Słowa kluczowe
Finanse lokalne, Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego
Local finance, Local government, Local budget
Abstrakt
Gospodarka budżetowa realizowana na szczeblu lokalnym jest podporządkowana ustaleniom poczynionym w uchwale budżetowej. Proces zarządzania finansami lokalnymi sięga w głąb samorządowych struktur organizacyjnych, a jego poszczególne komponenty zauważalne są na każdym etapie opracowania i wykonywania budżetu. Sam budżet jest narzędziem służącym optymalizacji efektywności działania mikropodmiotu (gminy).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska: Prawo finansów publicznych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001, s. 69.
 2. E. Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002, s. 54.
 3. J. Ciak: Polityka budżetowa, Wydawnictwo TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 15.
 4. S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 10, ss. 44-49.
 5. M. Jastrzębska: Instrumenty zarządzania, finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10.
 6. M. Jastrzębska: Podstawy zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3.
 7. M. Jastrzębska: Polityka wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu, "Finanse Komunalne" 2004, nr 1, ss. 21-23.
 8. J. Kawala: Planowanie budżetów a strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 68.
 9. D. Kołodziejczyk: Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 12, ss. 40-44.
 10. C. Kosikowski: Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 264.
 11. M. Kulesza: Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 9, s. 5 i nast.
 12. A. Łopatka: Encyklopedia prawa, Warszawa 1997, s. 85.
 13. S. Owsiak: Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, (w:) Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, red. S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 32 i nast.
 14. E. Ruśkowski, J. Stankiewicz: System budżetowy, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, t. l, red. E. Ruśkowski, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000, s. 131.
 15. H. Sasinowski: Stymulowanie inicjatyw lokalnych a rozwój regionalny, (w:) Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002, s. 263 i nast.
 16. J. Sondel: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 115.
 17. J. Szolno-Koguc: Nowoczesne instrumenty efektywnego zarządzania finansami gmin, (w:) Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, red. S. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 275 i nast.
 18. Uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego (uchwały SN: z 30 listopada 1992 r., III CZP 134/92, OSN CP 1993, nr 5, póz. 79; z 9 marca 1993 r., III CZP 156/92, OSN CP 1993, nr 9, póz. 152; z 14 marca 1995 r., III CZP 6/95, OSN C 1995, nr 5, póz. 72 oraz postanowienie SN z 19 października 1999 r., III CZ 112/99, OSN C 2000, nr 4 póz. 78).
 19. B. Winiarski: Polityka ekonomiczna, Warszawa 1994, ss. 249-258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu