BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reksa łukasz
Tytuł
Ekonomiczne aspekty sekurytyzacji wierzytelności hipotecznych : Część 2
Economic aspects of mortgage claims securitisation. Part II
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 4, s. 56-64, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Hipoteka, Wierzytelności, Sekurytyzacja aktywów, Papiery dłużne, Rynek papierów wartościowych
Mortgage, Liability, Asset securitisation, Debt securities, Securities market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podkreślono, iż wzrost zapotrzebowania na kredyty hipoteczne wymusi wprowadzenie takich zmian, które pozwolą na pełne zaspokojenie rosnących potrzeb finansowych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy w obecnych warunkach ekonomicznych w Polsce warto wprowadzić nowy papier, jakim jest MBS, czy też doskonalić i rozwijać system listów zastawnych?

Theoretical assumptions and foreign experience may - in the nearest future - become a vital indication of the direction of mortgage market development in Poland. It is crucial, however, to concentrate on regulating and improving macroeconomic and legal environment in Poland in order to guarantee the highest possible effectiveness of the solutions applied, whether they are based on American, German or a hybrid model. The difficulties related to registering entries should disappear due to regulating and computerising the system of land and mortgage register and to introduction of land debt. The increase in mortgage efficiency as a security will guarantee a high quality of trade in the real estate market. An introduction of other instruments and solutions, such as a suppression of the loan limit for the new tax allowances, the amendment to the Tenant Protection Act, introduction of the programme of preferential loans, engaging more capital and people in the construction sector and development of adequate legal regulations will lead in the future to a strong development of the construction sector. Risk reduction and taking it over by intermediaries and investors could allow an increase in accessibility of funds for loan financing and would lower the costs of raising capital, which would lower financial burden related to granted loans. Moreover, the distribution of risk among a larger number of entities will lead to lower capital burden and lower susceptibility to negative changes in the economic climate in the economy as a whole and in the sector. Looking a decade or two ahead, it will be necessary to make use of long-term sources of loan refinancing. This may be achieved via the sale of blocks of mortgage debts to specialised institutions, which will undertake its transformation into liquid securities. The demand for mortgage-secured debt instruments may also influence the development of mortgage market in Poland. Liquidity, profitability, security and
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Fabozzi: Handbook of fixed income. New York McGraw Hill 2001.
 2. P. Jaroński: Sekurytyzacja wierzytelności kredytowych, kredyty hipoteczne. Seminarium "Sekurytyzacja hipotecznych wierzytelności bankowych. Doświadczenia europejskie z MBS. Szans" dla polskiego rynku". Warszawa, 22 listopada 2001 r. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
 3. R.W. Meritt, N.E. Stroker, P.S. Walter: Implications of Securitization for Finance Companies. New York, 15 November 15 1999 FitchlBCA.
 4. R.W. Meritt, N.E. Stroker, P.S. Walter: Securitization and Its Impact on Bank Ratings. New York, 12 January 2000, FitchlBCA, Special Report.
 5. J. Pielasa, J. Swierocki: Niewykorzystane metody finansowania. "Rzeczpospolita", "Ekonomia", 24 czerwca 2000 r.
 6. Ł. Reksa: Sekurytyzacja po polsku. "Bank" nr 10 (133), październik 2003 r.
 7. Ł. Reksa: Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych. "Bank i Kredyt" nr 2/2004.
 8. Ł. Reksa: Pojemność rynkowa ryzyka kredytowego w relacji do kapitału instytucji finansowych i potencjału gospodarki - doświadczenia amerykańskie. W: Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych. Praca zbiorowa pod red. naukową Krzysztofa Jajugi i Zbigniewa Krysiaka, Warszawa maj 2004 Związek Banków Polskich.
 9. C. Stone, A. Zissu, J. Ledermann: Asset Securitisation - Theory and Practice. London 1999 Euromoney Books.
 10. J. Węcławski: Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" nr 8/1994.
 11. D. Strojewski: Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce: wnioski i uwagi z dotychczasowych doświadczeń. Seminarium zorganizowane przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego.
 12. J. Zombirt: Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich. Warszawa 2002 Wyd. SGH.
 13. J. Zombirt: Czy stosować sekurytyzację? "Rynek Terminowy" nr 14/4/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu