BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Krzysztof
Tytuł
Bankowość inwestycyjna
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Polski System Bankowy : stan i perspektywy, 2005, nr 4, 31 s.
Słowa kluczowe
Banki inwestycyjne, Usługi bankowe, Produkty bankowe
Investment banks, Banking services, Bank product
Abstrakt
Przybliżono definicje bankowości inwestycyjnej. Omówiono usługi charakterystyczne dla tego sektora bankowego. Przedstawiono nowe tendencje w bankowości inwestycyjnej na rynkach światowych, a także bankowość inwestycyjną w Polsce i perspektywy jej rozwoju.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. fDz.U. WE L 141 z 11.06.1993 r.)
 2. Dyrektywa 93/22/EWG 2 dnia 10 maja 1993 r. (Dz.U.WE L 141 z 11.06.1993 r.}
 3. Dyrektywa 95/26/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniającej wcześniejsze dyrektywy (Dz.U. WE L 168 z 18.07.1995 r.)
 4. Dyrektywa 97/9/WE z dnia 3 marca 1997 r. (Dz.U.WE L 84 z 26.03.1997 r.)
 5. Dyrektywa 2000/64/WE z dnia 7 listopada 2000 r. zmieniającej wcześniejsze dyrektywy (Dz.U. WE L 290 z 17.11.2000 r.)
 6. Dyrektywy 2001/34/WE z dnia 28 maja 2001 r. (Dz.U. WE L 184 z 06.07.2001 r. z późn. zm.)
 7. Dyrektywy 2002/87/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. (Dz.U.WE L 35 z 11.02.2003 r. z późn. zm.)
 8. Dyrektywy 20Û3/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. (Dz.U.WE L 96 z 12.04.2003 r.)
 9. Dyrektywy 2003/71/WE z dnia 4 listopada 2004 r. (Dz.U.WE L 243 z dnia 31.12.2003 r.)
 10. Gazeta Giełdy "Parkiet" z dnia 25.02.2005 r., 8.03.2005, 7-8.04.2005 i 16.02.2005 r.
 11. S. Hayes: Wall Street and Regulations. Boston 1987
 12. P. Jabłoński: Giełda coraz modniejsza. "Rzeczpospolita" z dnia 31.01.2005 r.
 13. J. Konieczny: Perspektywy rozwoju bankowości inwestycyjnej. Biuletyn Zespołu Domów Maklerskich Związku Banków Polskich nr 3/1995.
 14. Serwis Analizy on-line, www.analizy.pl z dnia 14.04.2005 r.
 15. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21.08.1997 r. tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 594.
 16. R. Walkiewicz: Bankowość inwestycyjna. Warszawa 2001 Poltext.
 17. www.bankier.pl
 18. www.bosa.pl
 19. www.cbot.com
 20. www.chicagoclimatex
 21. www.cme.com
 22. www.gpw.com.pl
 23. www.kpwig.gov.pl/projekty.htm
 24. www.morevalue.com/themes/bowie.html
 25. www.reactionsnet.com/contents/publications/reactions/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu