BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Janusz
Tytuł
Innowacyjność i konkurencyjność przedsięwzięć gospodarczych
Innovativeness and competitiveness of business project
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 8, s. 41-47, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Teoria organizacji, Efektywność przedsiębiorstwa
Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Organisation theory, Enterprise effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane koncepcje identyfikacji zasobów przedsiębiorstwa oraz oceny potencjału zasobowego firmy. Autor opracował metodę diagnozy potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa, sformułował listę czynników innowacyjności i konkurencyjności oraz obszarów kształtujących te czynniki.

Chosen concepts of enterprise resources' structure identification and evaluation of resources' potential are presented in the paper. The author elaborated his own method of diagnosing enterprise innovativeness and competitiveness potential, which was preceded by enumerating chief innovativeness and competitiveness factors and areas influencing these factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [l]Bieniok H., Marek J, Wartościowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 3/1992.
 2. Drucker P. F., Innowacje a przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 6. Karlof B., Ostblom S., Benchmarking - równaj do najlepszego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 7. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
 8. Oblój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 9. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 10. De Sainte Marie G., Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, 10 etapów, Poltext, Warszawa 1993.
 11. Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review", March-April 1992.
 12. Szymura-Tyc M., Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 3/2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu