BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogonek Maria
Tytuł
Ekonomiczne skutki reformy emerytalnej. Analiza symulacyjna
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 2, s. 257-274, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Reforma systemu emerytalnego, System emerytalny, Analiza symulacyjna
Pension system reform, Pension schemes, Simulation analysis
Abstrakt
Celem pracy jest zbadanie długookresowych skutków ekonomicznych reformy polskiego systemu emerytalnego, a zwłaszcza jej wpływu na rozwój gospodarczy w sytuacji postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. Ważną sprawą jest zasygnalizowanie, że model nowego systemu emerytalnego, którego wprowadzenie rozpoczęto 1 stycznia 1999 r., nie powinien być uznany za jedyne i ostateczne rozwiązanie prowadzące do uzdrowienia kondycji finansowej jednej z ważniejszych instytucji państwa. Niniejsza praca zawiera wyniki analizy symulacyjnej, której celem było nie tylko porównanie starego systemu z nowym, ale przede wszystkim zaproponowanie pewnych, nieuniknionych modyfikacji systemu w różne scenariusze.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrau P., Social Security Reform: The Capital Accumulation and Intel-generational Distribution Effect", "World Bank Working Paper" 1990, WPS-512.
 2. Auerbach A.I., Kotlikoff L.I., Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 3. Barro R.-J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, Advanced Series in Economics, McGraw-Hill, New York 1995.
 4. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego 1997. reformaemervtalna.mpips.gov.pl
 5. Blanchard O., Fischer S., Lectures on Macroeconomics, MIT Press, Cambridge 1989.
 6. Cifuentes R., Valdes-Prieto S., Transitions in the Presence of Credit Constraints, w: The Economics of Pensions, red. S. Valdes-Prieto, Catholic University of Chile, Cambridge 1997.
 7. Corsetti G., Schmidt-Hebbel K., Pension Reform and Growth, w: The Economics of Pensions, red. S.Valdes-Prieto, Catholic University of Chile, Cambridge 1997.
 8. Greedy J., The Economics of Ageing, The International Library of Critical Writings in Economics, An Elgar Reference Collection, Northampton 1995.
 9. Fougere M., Merette M., Population Ageing and Economic Growth in Seven OECD Countries, "Economic Modelling" 1999, nr 16.
 10. Góra M., Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego systemu emerytalnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3.
 11. Góra M., Polski sposób na reformę emerytalną: bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Warszawa 2001.
 12. Góra M., Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej, "Ekonomista"' 2003, nr 4.
 13. Góra M., Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, "Ekonomista" 2003, nr 1.
 14. Holmer M., Economic Growth Effects of Social Security Reform, w: Prospects for Social Security Reform, red. O. Mitchell, R. Myers, H. Young, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.
 15. Huggett M., Ventura G., On the Distributional Effects of Social Security Reform, "Review of Economic Dynamics" 1999, nr 2.
 16. Hviding K., Merette M., Macroeconomic Effects of Pension Reforms in The Context of Aging Populations: Overlapping Generations Model Simulations for Seven OECD Countries, "OECD Aging Working Paper" 1998, nr 1.2.
 17. Kotlikoff L., Privatising Social Security at Home and Abroad, "American Economic Review" 1996a, nr 86(2).
 18. Kotlikoff L" Simulating the Privatisation Social Security in General Equilibrium, "National Bureau of Economic Research Working Paper" 1996b, W5776.
 19. Ljungqvist L., Sargent T., Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press, Cambridge 2000.
 20. Ogonek M., Transformacja repartycyjnego systemu emerytalnego w system mieszany, "Ekonomia" 2003, nr 10.
 21. Polskie tablice trwania życia 1995-1996, GUS, Warszawa 1997.
 22. Quinn I., Criteria for Evaluating Security Reform, w: Prospects for Social Security Reform, red. O. Mitchell i in., University of Pensylvania Press. Philadelphia 1999.
 23. Reisen H., Pensions, Savings and Capital Flows, Edward Elgar Publishing, Northampton 2000.
 24. Richardson D.-H., A Long-Run Simulation Model for Analysing Social Security Retirement Policies, "Economic Modelling" 1995, nr 12(4).
 25. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2000.
 26. Teoria przejścia demograficznego", red. M. Okólski, PWE, Warszawa 1990.
 27. Topiński W., Wiśniewski, M., Prywatne programy emerytalne, propozycje reform, w: Tworzenie prywatnych funduszy emerytalnych w Polsce, red. J. Fougerolles, S. Golinowska, "Studia i Materiały". IPiSS, Warszawa 1995, nr 1(401).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu