BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Sławomir, Łuczka-Bakuła Władysława
Tytuł
Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 7, s. 4-8, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Zagrożenia cywilizacyjne, Bezrobocie długotrwałe, Strategia lizbońska, Postawy społeczne, Wykluczenie społeczne
Poverty, Civilization risk, Long-term unemployment, Lisbon Strategy, Social attitudes, Social exclusion
Abstrakt
Chociaż zjawisko biedy towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia, to jednak dopiero w latach 60. ub. stulecia nastąpił faktyczny rozwój badań w tej dziedzinie. Strategia Lizbońska, mimo iż okazała się raczej zbiorem życzeń, dała podstawę do stworzenia wskaźników ekskluzji społecznej. Przedmiotem prezentowanej w artykule analizy jest 5 monetarnych wskaźników wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Posłużono się przy tym m.in. współczynnikiem Giniego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. EUROSTAT - Statisitic in focus (2001), Report on Indicators in the field of poverty and social exclusion, Social Protection Comittee, nr 10.
  2. EUROSTAT - Statistics in focus (2003), Monetary Poverty in EU, Acceding and Candidate Countries.
  3. Golinowska S. (1997), Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda, w: S. Golinowska (red), Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
  4. GUS (2002), Warunki życia ludności w 2001 roku, Warszawa.
  5. GUS (2003), Sytuacja gospodarstw domowych w 2002 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Warszawa.
  6. GUS (2004), Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Warszawa.
  7. MGPiPS (2004), Bilans istniejących badań i analiz oceniających poziom ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz kierunki dalszych analiz - raport wstępny, Warszawa.
  8. Szukiełojć-Bieńkuńska A. (2002), Przygotowanie GUS do prezentowania wyników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, "Polityka Społeczna" nr 11/12.
  9. Szulc A. (1995), Ubóstwo w Polsce w okresie transformacji ekonomicznej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu