BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Tomasz, Roszkowska Sylwia, Gajewski Paweł
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w Polsce
Źródło
Ekonomista, 2005, nr 2, s. 215-244, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Wydajność pracy, Kapitał rzeczowy, Wzrost gospodarczy, Analiza statystyczna, Produktywność czynników wytwórczych
Productivity, Labour efficiency, Real capital, Economic growth, Statistical analysis, Total Factor Productivity (TFP)
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem prezentowanego opracowania jest próba statystycznej analizy łącznej produktywności czynników produkcji (total factor productivity TFP) w Polsce w ujęciu regionalnym i sektorowym. Prowadzone w pracy rozważania dotyczą lat 1996-2001.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 2. Gajewski P., Tokarski T., Real Convergence in Poland. Regional Approach, opracowanie na konferencję NBP pt. Potential Output and Earners to Growth, Zalesie, listopad 2003.
 3. Kaczorowski P., Rogut A., Tokarski T., Czy sektorowe zmiany strukturalne w Polsce mają charakter pozytywnego szoku podażowego, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 4. Kucharski L., Tokarski T., Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 7-8.
 5. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie w Polsce, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Elastyczność zatrudnienia w ujęciu sektorowym i regionalnym w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 4.
 7. Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, red. W. Welfe, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź 2002.
 8. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York 1991.
 9. Produkt krajowy brutto według województw, GUS Warszawa, US Katowice, różne wydania z lat 1997-2003.
 10. Roczniki statystyczne województw, GUS, Warszawa, różne wydania z lat 1996-2003.
 11. Rogut A., Tokarski T., Regional Diversity of Employment Structure and Outflows From Unemployment to Employment in Poland, "International Journal of Manpower" 2003, vol. 23, nr l.
 12. Tokarski T. [2002] Economic Growth and Employment Growth in Selected OECD Countries, w: Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, red.W. Welfe, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz, Łódź 2002.
 13. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 14. Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 8.
 15. Tokarski T., Gajewski P., Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 8.
 16. Welfe W., Florczak W., Łączna produktywność czynników produkcji, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 17. Welfe W., Łączna produktywność czynników produkcji a postęp techniczny, "Studia Ekonomiczne INE PAN" nr 1-2 (XXXVI-XXXVII), Warszawa 2003.
 18. Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. S. Krajewski, T. Tokarski, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu