BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa, Rudawska Edyta
Tytuł
Usługi jako wyznacznik rozwoju gospodarczego
Services as a Determinant of Economic Growth
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 3, s. 11-18
Słowa kluczowe
Usługi, Rozwój gospodarczy, Sytuacja gospodarcza
Services, Economic development, Economic situation
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Charakterystyczną cechą każdej rozwiniętej gospodarki jest wzrost znaczenia usług widoczny we wzroście zatrudnienia w tym sektorze i zwiększającym się udziale w tworzeniu produktu krajowego. Duża rola usług wynika z coraz większego ich znaczenia w handlu zagranicznym i wynikających z tego większych wpływów dewizowych. W artykule omówiono stopień rozwoju sektora usług na świecie.

An essential tendency in the changes taking place in economies of the highly developed countries is growth in the importance of services. Services, playing an important role, inter alia, in the process of participation in production of tangible and intangible assets, in meeting peoples' every-day life needs, in raising their intellectual level and facilitating the scientific, technological and organisational progress affect the economic level of a given region. In their article, the authors present an analysis of the degree of development of the service sector in Poland against the background of the selected European countries and the largest economies in the world. A high dynamics of changes in the national service sector shows that we will soon achieve a level of economic development similar to one of those countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz. Bywalec, Serwicyzacja konsumpcji w Polsce, w: Kierunki rozwoju marketingu usług. Teoria i praktyka, pod red. Naukową A. Czubały, J.W. Wikora, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2002, s. 15.
  2. M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 63.
  3. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w osiąganiu sukcesu firmy na rynku usług, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu" 2001, nr 3, s. 188.
  4. K. Kłosiński, Przemiany strukturalne sektora usług w Unii Europejskiej na tle procesów zacieśniającej się integracji gospodarczej, "Handel Wewnętrzny" 2003, nr 1, s. 50.
  5. M. Okulus, Usługi jako czynnik aktywizujący długofalowy rozwój gospodarki, Instytut Rozwoju I Studiów Strategicznych, Warszawa 1998, s. 7.
  6. J. Olearnik, A. Styś, Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1989.
  7. P. Stefaniak, Stróż z komputerem - czyli usługi po nowemu..., "Boss Gospodarka" 2001, nr 41, s. 8.
  8. Transformacja w usługach, pod red. K. Rogozińskiego, AE, Poznań 2001, s. 23-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu