BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata
Tytuł
Byli pracownicy PGR jako "przegrani" transformacji ustrojowej
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 7, s. 9-12, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie na wsi, Przyczyny bezrobocia, Przekształcenia własnościowe, Rolnictwo, Wykluczenie społeczne, Postawy społeczne, Minimum socjalne
Unemployment in rural area, Reasons of unemployment, Ownership transformations, Agriculture, Social exclusion, Social attitudes, Social minimum
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR)
State Agricultural Farm (PGR)
Abstrakt
Transformacja systemowa prowadzi zawsze do zróżnicowania zarówno gospodarczego, jak i społecznego. Niezależnie od wybranego modelu przekształceń, koszty związane z taką reformą są zawsze duże. Byli pracownicy PGR znaleźli się na przegranej pozycji, bowiem nie stworzyli własnej reprezentacji pracowniczej, byli rozproszeni, a ich interesów nie reprezentowały partie polityczne. Po kilkunastu latach od likwidacji PGR udział osób, które były ich pracownikami, wśród bezrobotnych mieszkańców wsi jednak maleje.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Butrym M. (2001), Marginalizacja społeczno-polityczna mieszkańców osiedli byłych PGR, "Polityka Społeczna", nr 8.
 2. Domański H. (2002), Ubóstwo w społecznościach postkomunistycznych, ISP, Warszawa.
 3. Frieske K.W. (1999), Marginalność społeczna, "Polityka Społeczna", nr 11-12.
 4. Halamska M., red. (1998), Społeczne problemy osiedli popegeerowskich. Raport z badań, IRWiR, Warszawa.
 5. Kawczyńska-Butrym Z. (2001), Mieszkańcy osiedli byłych pegeerów o swojej sytuacji życiowej, Studio Poligrafii Komputerowej ,,SQL" s.c., Olsztyn.
 6. Kleer J. (2000), Rynek jako mechanizm różnicujący gospodarkę i społeczeństwo, w: Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i stan nauk ekonomicznych w Polsce, UW.
 7. Metelska-Szaniawska K., Milczarek D. (2004), Polityczne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych - przykłady badań empirycznych, w: J. Wilkin (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, UW.
 8. Milczarek D. (2000), Analiza zmian instytucjonalnych na przykładzie procesu prywatyzacji w polskim rolnictwie, w: Dziesięć lat po okrągłym stole. Stan gospodarki i stan nauk ekonomicznych w Polsce, UW.
 9. Myrdal G. (1963), Chalenge of Affluence, Pantheon Books.
 10. Niedzielski E. (2001), Marginalizacja środowisk popegeerowskich - przejściowe zjawisko czy trwały proces?, w: E. Niedzielski, R. Kisiel (red.), Środowiska popegeerowskie - diagnoza stanu, UWM Olsztyn.
 11. Niedzielski E., Domańska L (2001), Sytuacja mieszkańców terenów popegeerowskich w świetle badań, w: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców terenów byłych PGR, materiały konferencyjne, 27.03.2001 r., Olsztyn.
 12. Novak M. (1993), The catholic ethic and the spirit of capitalism, The Free Press, New York, Toronto.
 13. Peterson P.B. (1991), The Urban Underclass and the Poverty Paradoks, w: C. Jenks, P. Peterson (red.), The Urban Underclass, The Brookings Institution, Washington D.C.Poławski P. (1997), Rodzina i instytucje w sferze ubóstwa, w: J. Kwaśniewski (red.), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa.
 14. Psyk-Piotrowska E. (2001), Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk popegeerowskich, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, Poznań.
 15. Rossa J. (2000), Wykluczenie i procesy marginalizacji w społeczności miejskiej na przykładzie Gorzowa Wlkp., w: Ludzie zbędni, ludzie luźni - oblicza polskiej biedy, materiały XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Rzeszów-Tyczyn.
 16. Tarkowska E. (1998), Ubóstwo w byłych PGR-ach, w poszukiwaniu dawnych źródeł nowej biedy, "Kultura i Społeczeństwo", rok XLII.
 17. Tarkowska E. (2000a), Bieda "popegeerowska". Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju, Warszawa.
 18. Tarkowska E., red. (2000b), Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa.
 19. Wilkin J. (1997), Przekształcenia sektora państwowego gospodarstw rolnych w Polsce w opinii władz lokalnych i mieszkańców "osiedli popegeerowskich", w: K. Korab (red.), Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, materiały pokonferencyjne, SGGW, Warszawa, Sekcja Socjologii Wsi.
 20. Wilkin J. (2000), Postrzeganie przez ludność wiejską roli państwa w transformacji polskiego rolnictwa, w: Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - nadzieje i obawy polskiej wsi, ISP, Warszawa.
 21. Zgliński W. (1995), Przekształcenia własnościowe państwowych gospodarstw rolnych i ich wpływ na wieś i rolnictwo, "Wieś i Rolnictwo" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu