BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wratny Jerzy
Tytuł
Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 8, s. 2-8
Słowa kluczowe
Przeciwdziałanie bezrobociu, Bezrobocie, Ryzyko pracodawcy, Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Polityka zatrudnienia, Instytucje rynku pracy
Combat unemployment, Unemployment, Employer risk, Labour law, Labour Code, Labour legislation, Employment policy, Labour market institutions
Abstrakt
Autor analizuje rolę prawa pracy jako jednego ze środków służących zmniejszeniu skali bezrobocia w naszym kraju. W artykule wykazuje ograniczone możliwości wpływania na decyzje pracodawców zwiększania miejsc pracy w drodze zmiany przepisów prawa pracy. Z tego punktu widzenia poddaje ocenie nowelizację kodeksu pracy z 2002 i 2003 r. oraz ukazuje niektóre kierunki rozwiązań rozważane w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Ustosunkowuje się także do wybranych rozwiązań ustawy z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Boruta, W sprawie przyszłości prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 4.
  2. A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997,8.95.
  3. Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003.
  4. Z. Góral, Bezrobocie a rekodyfikacja prawa pracy. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, wrzesień 2004 r.
  5. Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego. Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, red. E. Bielak i H. Lewandowski, Łódź 2003.
  6. U. Jackowiak, Problemy polskiego bezrobocia na początku stulecia (w:) Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002, s. 516.
  7. J. Jończyk, Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9, s. 2.
  8. Referat M. Kabaja, Ocena zmian w kodeksie pracy i ich wpływ na ograniczenie bezrobocia, wygłoszony 14 maja 2002 r. na konferencji w Senacie pod hasłem „Zmiany w kodeksie pracy jako element reformy i dostosowania polskiego prawa pracy do prawa Unii Europejskiej.
  9. Z. Wiśniewski, Rynek pracy w przyszłości -deregulacja a zatrudnienie (w:) Przyszłość pracy w XXI wieku, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, Warszawa 2004.
  10. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja Europejskiej Strategii Zatrudnienia, „Polityka Społeczna" 2005, nr 4, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu