BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łada Monika, Kozarkiewicz-Chlebowska Alina
Tytuł
Controlling projektów
Project controlling
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 8, s. 12-18, bbliogr. 17 poz
Słowa kluczowe
Controlling, Zarządzanie projektem
Controlling, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki literaturowych badań problematyki controllingu projektów. Skoncentrowano się na definicji controllingu projektów, różnicach między controllingiem tradycyjnym i controllingiem projektów, cechach instrumentów składających się na system controllingu projektów oraz zakresie ich zastosowania w praktyce przedsiębiorstw.

The article presents results of the literature review targeted at issues connected with project controlling. The authors focused on such crucial elements as definition of project controlling, differences between traditional controlling and project controlling, characteristics of project controlling instruments, as well as the scope of their practical application in enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.N., Dearden J., Bedford N.M., Management Control Systems, Irwin, Homewood, 1989.
 2. Brandenburg H., Zarządzanie projektami, podręcznik akademicki AE w Katowicach, Katowice 2002.
 3. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 4. Durlik L, Wirkus M., Czynnik ludzki i rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu projektami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym, w pracy pod red. A. Podobińskiego: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Część 1. Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków 2004.
 5. Jędralska K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2003.
 6. Kontrakty długoterminowe. Przychody - koszty - wyniki, pod red. I. Sobańskiej, Difin, Warszawa 2004.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 8. Łada-Cieślak M., Kozarkiewicz-Chlebowska A., Wpływ prywatyzacji na rozwój systemów rachunkowości wspomagających kontrolę kierowniczą w polskich przedsiębiorstwach, Organizacja i Kierowanie l (l 15), 2004.
 9. Pawlak M., Czynnik kosztów w zarządzaniu projektami, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5/2003.
 10. Polak A., Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11/2003.
 11. Radek M., Schwarz R., Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji gospodarczej (na podstawie badań empirycznych), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 1(57), 2000.
 12. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Sobańska I., Wnuk T., Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP 56,2000.
 14. Szychta A., The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, Management Accounting Research 4, 2002.
 15. Trocki M, Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 16. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie. Kontrola. Zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
 17. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Profit, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu