BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lach Daniel Eryk
Tytuł
Roszczenia regresowe przysługujące NFZ
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 8, s. 20-25
Słowa kluczowe
Świadczenia zdrowotne, Roszczenia, Ochrona zdrowia, Kasy chorych, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Health care benefits, Claims, Health care protection, Sickness fund, Supreme Court jurisdiction
Firma/Organizacja
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstrakt
Jednym z istotnych zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w ramach ustawy zdrowotnej jest kwestia roszczeń regresowych instytucji ubezpieczeniowych wobec sprawców czynów, których następstwem była konieczność udzielania ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych. W związku ze zmianą stanu prawnego i wejściem w życie od 1 stycznia 2005 r. nowej ustawy zdrowotnej, autor naświetlił to zagadnienie, uaktualniając niektóre jego wątki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Czachórski, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1974.
  2. O. Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, Monachium 1994, s. 820.
  3. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne w ubezpieczeniach społecznych, Kielce 1998, s. 41.
  4. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978.
  5. Z. Radwański, Zobowiązania -część ogólna, Warszawa 1995. OSNIC 2001,nr 11.
  6. A. Szpunar, Glosa do uchwały z dnia 27 kwietnia 2001r. (III CZP 5/01), „Przegląd Sądowy" 2002, nr 5, s. 174.
  7. A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1980, nr 4, s. 17.
  8. W. Warkałło, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1975, „Nowe Prawo" 1977, nr 2, s. 260.
  9. J. Widło, Glosa do uchwały z dnia 27 kwietnia 2001 r. (III CZP 5/01), OSPC 2002, nr 74, s. 326.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu