BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowski Przemysław
Tytuł
Rola publicznych służb zatrudnienia w procesie dokonywania zwolnień grupowych (w świetle prawa wspólnotowego i porównawczego)
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 9, s. 9-15
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Zwolnienia grupowe, Prawo WE, Urzędy pracy, Prawo pracy
Employment policy, Collective dismissal, European Community law, Labour offices, Labour law
Firma/Organizacja
Publiczna Służba Zatrudnienia, Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest problematyka dotycząca udziału i roli publicznych służb zatrudnienia w procesie dokonywania zwolnień grupowych na gruncie prawa wspólnotowego i porównawczego. Autor m.in. przedstawił kwestie związane z obowiązkiem pracodawcy uprzedniego poinformowania właściwych organów publicznych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Formułuje także pod adresem polskiego ustawodawcy postulaty "de lege ferenda", których wprowadzenie mogłoby pozwolić na bardziej konstruktywne wypełnianie swoich zadań przez publiczne służby zatrudnienia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Brunhes, Le droit du licenciement collectif: les humeurs d'un praticien, Dr. Soc. 2003, s.41.
 2. P. Chaumette, Le licenciement pour motif économique en droit fran-ais, (w:) Licenziamenti per riduzione di personale in Europa, Cacucci Editore Via Nicolai 2001, s. 74
 3. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005, s. 128.
 4. Z. Góral, Proces dostosowywania polskich przepisów prawa pracy do standardów Unii Europejskiej na przykładzie przepisów o tzw. zwolnieniach ekonomicznych, s. 9.
 5. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Grupowe zwolnienia, Zakamycze 2004, s. 68.
 6. O. Kaufmann, Le droit social en Allemagne, LAMY S.A. 1991, s. 111; lus Laboris International Employment Law Pensions and Employee Benefits Alliance, Collective dismissals across Europe, 05.2003, s. 28 - www.iuslabo-ris.com.
 7. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, t. I, Warszawa 1996, s. 356-366.
 8. L. Krysińska- Wnuk, Zwolnienia grupowe pracowników - wpływ dyrektywy wspólnotowej na regulację polskiego prawa pracy, (w:) M. Matey- Tyrowicz, System prawa RP w procesie europeizacji, Warszawa 2002, s. 186.
 9. D. Langé, Droit du travail, Ellipses édition, Paris 2003, s. 75.
 10. M. Matey- Tyrowicz, Nowy ład pracy w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 1997, s. 164.
 11. J. Pélissier i in., Droit du travail, Précis Dalloz -21e édition, Paris 2002, s. 556.
 12. Ł. Pisarczyk, Wpływ prawa wspólnotowego na kształt polskiej regulacji zwolnień grupowych, (w:) Europeizacja polskiego prawa pracy, pod red. W. Sanetry, Warszawa 2004, s. 151.
 13. J.-E. Ray, Droit du travail, Editions Liaisons, Paris 2004, s. 325-326.
 14. A. Su-piot., Droit du travail, Précis Dalloz, Paris 1995, s. 323.
 15. A.M. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. II, Warszawa 1999, s. 434.
 16. A.M. Świątkowski, Restrukturyzacja zakładu pracy, jw., s. 70.
 17. M. Tomaszewska, Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004, s. 213.
 18. www.non-profit.management.de/gesetze/kschg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu