BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojna-Duch Elżbieta
Tytuł
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - po roku obowiązywania
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 9, s. 5-14
Słowa kluczowe
Dochody budżetowe, Samorząd terytorialny, Zadania samorządu terytorialnego, Prawo finansowe
Budget revenue, Local government, Local government task, Financial law
Abstrakt
Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującą od 2004 roku, dokonano istotnej prawnej zmiany systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego. Konsekwencją zmiany sposobu finansowania określonego w tej ustawie są także zmiany w szesnastu ustawach określających zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, praca zbiorowa, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2, s. 111.
  2. Informacja o skutkach obowiązywania ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2004 r.
  3. Informacja o wynikach kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli, maj 2005 r.
  4. E. Kornberger-Sokołowska: Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 9.
  5. W. Miemiec: Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wrocław 2005, s. 130 i nast.
  6. K. Surówka: Stabilność zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego a racjonalizacja wydatków publicznych, "Kontrola Państwowa", nr specjalny, listopad 2004 r.
  7. K. Surówka, M. Kosek-Wojnar: Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych JST, Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Racjonalizacja wydatków publicznych Kazimierz Dolny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz KUL, Lublin 2005.
  8. I. Wyszyńska: Nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, "Kontrola Państwowa" 2004, nr 5.
  9. Wywiad M. Weber z M. Miesztalskim, skarbnikiem województwa mazowieckiego "Tyle władzy ile pieniędzy", (w:) "Polskie Regiony w Europie" 2005, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu