BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przychodzki Marcin, Sącińska Karolina
Tytuł
Zasady gospodarowania mieniem przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 9, s. 30-38
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Działalność gospodarcza, Mienie komunalne, Samorząd terytorialny, Prawo
Public utilities, Business activity, Municipal property, Local government, Law
Abstrakt
Od 9 grudnia 2003 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące gospodarowania mieniem przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem nowej regulacji prawnej było przede wszystkim usunięcie niespójności przepisów ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej dotyczących przekształceń i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. Podstawowe zmiany polegały na wprowadzeniu obowiązku stosowania do zbywania akcji i udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego przepisów działu IV ustawy o komercjalizacji oraz polegały na ustanowieniu obowiązku powołania rady nadzorczej we wszystkich spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Banasiński, M. Kulesza: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Warszawa 2002, ss. 97-98.
  2. DzU z 1997 r. nr 9, póz. 43, z późn. zm.; dalej: ustawa o gospodarce komunalnej.
  3. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1590 z późn. zm., póz. 1591 z późn. zm.
  4. DzU z 2002 r. nr 171, póz. 1397 z późn. zm.
  5. DzU z 2003 r. nr 15, póz. 148 z późn. zm.
  6. A. Kondracka: Prawo do rozporządzenia akcjami przez akcjonariuszy, "Prawo Spółek" 2000, nr 2, ss. 4-9.
  7. Ustawa z 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (DzU nr 199, póz. 1937).
  8. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej (druk sejmowy nr 1776), s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu