BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołowiec Tomasz
Tytuł
Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 9, s. 39-49, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od nieruchomości, Reforma podatkowa, System podatkowy ad valorem, Nieruchomości
Property tax, Tax reform, Ad valorem tax system, Real estate
Abstrakt
Obecna konstrukcja polskiego systemu opodatkowania nieruchomości jest ostatnim elementem składowym systemu podatkowego, który mimo zasadniczych zmian ustrojowych i politycznych w Polsce przetrwał w kształcie nadanym mu w latach 70. W artykule omówiono kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała Księga Podatków. Analiza obecnego systemu podatkowego. Propozycje zmian, Ministerstwo Finansów, 1998.
 2. Biulletin zur Steuerreform 1986,1988,1990, Presse und Informationsamt Der Detschen Bundesregierung, Bonn 1988.
 3. T. Bogearts, J. Gaździcki, 1998: Review of plannning options, fisibility study on cadastre in Poland, nr 6.
 4. Ch. Bronchi, A. Burns: The Tax Systyem in the Czech Republic, Economic Departament Working Papers, OECD, Paris, No. 245/2000 r.
 5. L. Chennels, A. Dilnot, N. Roback, 2000: A survey of the UK tax system, London, Institute for Fiscal Studies.
 6. L. Etel, 2001: Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155.
 7. Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, pod. red. E. Ruśkowskiego, Białystok 1997.
 8. Gerrit de Spenke, 1995: Taxation in the Nederlades, Deventer-Boston.
 9. J. Ghichowski, 1996: Prawo podatkowe państw zachodnich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. M. Grabowski, M. Mackiewicz, E. Mali-nowska, W. Misiąg, M. Tomalak, 2001: Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemach podatkowych wybranych krajów europejskich, Warszawa, PARP.
 11. K. Jędrzejewska, 1997: Ewidencja nieruchomości. Nie tylko podatek, "Rzeczpospolita" nr 17.
 12. T. Johston, 1999: System ad valorem - cudowny lek, referat na konferencję naukową: Podatki od nieruchomości w krajach transformacji gospodarczej, Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości oraz Międzynarodowy Instytut Podatków od Nieruchomości (IPTI), czerwiec-lipiec.
 13. A.P. Lier, 1993: Tax and Legal Aspects of EC Harmonisation, Denver-Boston.
 14. Local finance in Eleven Countries Of Central, Hasten and Balitc Europe, Dexia Editions, Paris 200.
 15. R. Mastalski, 1996: Prawo podatkowe II - część szczegółowa, Warszawa, PWN.
 16. G. Nowecki, 1996: Przyszłość systemu katastralnego w Polsce i zagrożenia, "Przegląd Podatkowy" nr 12.
 17. G. Nowecki, 1997: Rola i miejsce katastru nieruchomości w polskim systemie podatkowym, (w:) Prawnopodatkowe problemy działalności gospodarczej, Warszawa 1997, KiK.
 18. G. Nowecki, J.J. Konieczny, 1998: Miejsce i rola katastru fiskalnego w zreformowanej administracji, "Biuletyn Skarbowy" nr 6.
 19. Opracowanie dotyczące niezbędnych zmian w podatku od nieruchomości w Polsce, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 2000.
 20. E. Wojciechowski, 1985: Systemy podatkowe, (w:) System instytucji prawnofinansowych PRL, pod. red. M. Weralskiego, t. III.
 21. T. Wołowiec, 2001: Kierunki reform i proponowanych zmian podatku od nieruchomości - konsekwencje dla podatników, "Anitdotum"- miesięcznik Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, nr 2.
 22. T. Wołowiec, 2002a: Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 23. T. Wołowiec, 2002b: Reforma podatku od nieruchomości szansą wzrostu dochodów własnych gmin uzdrowiskowych, Jedziemy do wód w... - Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 1.
 24. T. Wołowiec, J. Biliński, 2002: Reforma podatku od nieruchomości szansą wzrostu dochodów własnych gmin uzdrowiskowych, Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, nr 1.
 25. J.M. Yuongman, J.H. Malme, 1994: An international Syrvey of Taxes on Land and Buildings, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu