BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopańska Agnieszka
Tytuł
Wykorzystanie zjawiska exit&voice do poprawy funkcjonowania lokalnego sektora publicznego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 9, s. 50-58, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Samorząd terytorialny, Budowanie lojalności klienta
Public sector, Local government, Cultivation customer loyalty
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję odejścia i zgłaszania (exit&voice), która jest jedną z propozycji opisu działania lokalnego sektora publicznego. Twórcą teorii był Albert Hirschman, który za jej pomocą opisywał wpływ konsumentów na działanie producenta (czy to z prywatnego, czy publicznego sektora). Odejście jest możliwe na konkurencyjnym rynku, gdzie konsument może zrezygnować z producenta, który nie spełnia jego wymagań. Natomiast zgłoszeniem mamy do czynienia, gdy konsument zgłasza niezadowolenie z działania producenta poprzez poinformowanie go o tym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ackerman: Co-governance for accountability: beyond "exit" and "voice", World Development vol. 32, nr 3, 2004.
 2. S. Bailey: Local government economis. Principles and practice, McMillan, 1999.
 3. J. Buchanan, R. Musgrave; Public finance and public choice. Two contrasting visions of the state, The MIT Press, 2000.
 4. J. Buchanan, G. Tullock: The calculus of consent. Logical foundation of constitutional democracy: Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1962.
 5. M. Clerke, J Steward: Samorząd ułatwiający, (w:) Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium, Warszawa 1997.
 6. Council of Europe, Local and Regional Authorities in Europe, nr 72, Participation of citizens in local public life, 2000.
 7. P. Devereux, B.A. Weisbrod: "Satisfaction" with local public services: Does it affect complains (voice) and geographic mobility (exit)?, materiały niepublikowane.
 8. W. Dillinger: Decentralization and its implications for Urban service delivery, Urban Management Programme Series nr 16, Word Bank, 1994.
 9. E. Ferlie, P. Steane: Changing developments in NPM, International Journal of Public Administration, Vol. 25, Iss 12/2002.
 10. R. Fisher: State and local public finance, IRWIN, 1999.
 11. B. Frey, R. Eichenberg: To harmonize or to compete? That's not the question, Journal of Public Economic, 60/1996.
 12. A. Hirschman: Exit, voice and loyality, responses to decline in firms, organizations and states, Harvard University Press, 1970.
 13. K. Koonings: Strengthening citizenship in Brazil's democracy local participatory governance in Porto Allegre, Bulletin of Latin American Research, vol. 23, nr 1, 2004.
 14. W.E. Oates: Fiscal Federalizm, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.
 15. K. Opolski, P. Modzelewski: Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2004.
 16. S. Rossi, B. Dafflon: The theory of subnational balanced budget and debt control, (w:) B. Dafflon (ed.): Local public finance in Europe. Balancing the budget and controlling debt, Edward Elgar, 2002.
 17. J. Shaw: Public choice theory, (w.) The concise encyclopedia of economics, Liberty Fund Inc, www.econlib.org, 2002.
 18. R. Siemieńska: Protest jako forma uczestnictwa w życiu publicznym i jego uwarunkowania wśród mieszkańców Warszawy, opracowane w ramach Interdyscyplinarnego Studium Metropolii Warszawskiej, Instytut Spraw Społecznych UW, 2002.
 19. P. Śliwa: Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, (w:) B. Buczkowski, P. Matczak (red.): Konflikt nieunikniony, wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 20. Ch. Tiebout: A pure theory of local expenditures, Journal of Political Economy, nr 16, 1956.
 21. M. Van Vugt, K. Bowing, P. John, E. Van Dijk: The exit of residential mobility or the voice of political action?, Strategics for problem-solving in residential communities, Journal of Applied Social Psychology nr 32, 2002, ss. 1-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu