BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara
Tytuł
Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych
Influence of Normalization on Arrangement of Objects in Synthetic Comparative Researches
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 1, s. 37-53, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Normalizacja
Comparative analysis, Normalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem wyboru sposobu normalizacji zmiennych diagnostycznych na uporządkowanie obiektów ze względu na wartości zmiennej syntetycznej. Udowodniono, że poprzez parametry normalizacyjne można oddziaływać na kolejność obiektów. W części empirycznej pokazano, że znając wartości zmiennych diagnostycznych i parametrów normalizacyjnych można ustalić uporządkowanie obiektów ze względu na wartości zmiennej syntetycznej. Zaprezentowane przykłady ukazały możliwość występowania rozbieżności między uzyskiwanymi uporządkowaniami w zależności od przyjętego sposobu normalizacji. Wnioskiem z przedstawionych rozważań było stwierdzenie, że nie ma obiektywnych uporządkowań obiektów pod względem zjawisk ekonomicznych opisanych przez zmienną syntetyczną. Każde uporządkowanie jest subiektywne. Zależy ono od badacza (lub grupy badaczy), który kierując się swoją wiedzą o badanym zjawisku i doświadczeniem podejmuje decyzję o sposobie normalizacji danych.

The paper presents considerations concerning the influence of normalizing the diagnostic variables with constant parameters on the arrangement of objects in synthetic comparative researches. There is proved that if we know values of the diagnostic variables and the normalization parameters we can predict the arrangement of objects depending on the values of the synthetic variable. The examples show that we may get different arrangements depending on the kind of used normalization. In other words, we may have an effect on the arrangement of objects by the choice of the normalization parameters. The considerations lead to the following conclusion: each arrangement of objects depending on the values of the synthetic variable is subjective. It depends on knowledge and experience of the explorer, who make the choice of the normalization method.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gatnar E. (red.), Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 19-22.
  2. Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 93-96.
  3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 79-80.
  4. Pawełek B., Normalizacja zmiennych diagnostycznych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej,. Kwartalnik Statystyczny, przesłane do redakcji, 2004a.
  5. Pawełek B., Spostrzeżenie dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, w druku, Kraków 2004b.
  6. Pawełek B., Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej, Przegląd Statystyczny, przesłane do redakcji, Warszawa 2004c.
  7. Walesiak M, Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 19-26.
  8. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wroclaw 2002, s. 19.
  9. Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 199-200 i 236.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 316-320.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu