BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otto Wojciech
Tytuł
Measuring Income Mobility
Mierzenie mobilności dochodowej
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 1, s. 5-35, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Mobilność dochodowa, Rachunek prawdopodobieństwa, Metody ekonometryczne
Income mobility, Calculus of probability, Econometric methodology
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję metodologiczną opartą na technice dekompozycji rozkładu prawdopodobieństwa wielowymiarowej zmiennej losowej na efekt rozkładów brzegowych i efekt funkcji wiążącej (funkcji kopula). Takie podejście mieszane zastosowano do mierzenia mobilności dochodowej.

The paper contains a proposal of the mixed approach to the multivariate distribution of incomes of a member of population over multiple time periods. Mixed approach means here the non-parametric approach to marginals and parametric approach to the copula function.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cowell E, Schluter Ch., (1998), Income Mobility: A Robust Approach, Discussion Paper No. DARP 37, London School of Economics.
 2. Breen R., Moisio P, (2003), Poverty Dynamics Corrected for Measurement Error, Working papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2003-17, Colchester, University of Essex.
 3. Dickens R., (2000), Caught In Trap? Wage mobility in Great Britain 1975-1994, Economica 67, 477-497.
 4. Embrechts P., McNeil A., Straumann D., (2002), Correlation and dependence in risk management: properties and pitfalls, [w:] Risk Management: Value at Risk and Beyond. Ed.: Dempster M., Cambridge University Press, 176-223.
 5. Feller W., (Polish edition, 1981), Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN.
 6. Hajek I, Sidak Z., (1967), Theory of Rank Tests, Academia (Czech Academy of Science).
 7. Jaworski P., (2003), Asymptotyka dwuwymiarowych kopuli, Matematyka Stosowana Nr 4 (45), Polskie Towarzystwo Matematyczne, Warszawa 78-89.
 8. Joe H., (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall.
 9. Koronacki J., Mielniczuk J., (2001), Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT.
 10. Lancaster H.O., (1958), The Structure of Bivariate Distributions, Annals of Mathematical Statistics 29, 719-736.
 11. Lillard L.A., Willis R.J., (1978), Dynamic Aspects of Earning Mobility, Econometrica 46, No 5, 985-1012.
 12. Luttmer E., (2001), Inequality and Poverty Dynamics in Transition Economies: Disentangling Real Events from Noisy Data, World Bank Working Paper no 2549.
 13. McCall J.J., (1971), A Marcovian Model of Income Dynamics, Journal of the American Statistical Association 66, 439-447.
 14. Nelson R.B., (1999), An Introduction to Copulas, Springer.
 15. Serfling R., (1991), Twierdzenia graniczne statystyki matematycznej, PWN.
 16. Sklar A., (1959), Fonctions de repartition a n dimensions et leur marges, Publications of the Institute Sta-tistique de Universite Paris No 8, 229-231.
 17. Zieliński R., Zieliński W, (1990), Tablice Statystyczne, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu