BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędki Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA
Using Dual Linear Programs to Research Efficiency of Decision Making Units (DMU) with the Help of the DEA Method
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 2, s. 57-72, bibliogr. 13 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność, Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa
Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness, Economic analysis, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono programy dualne ze sfery kosztów funkcjonujące w ramach metody DEA. W pierwszej części opracowania wyprowadza się postać ostateczną odpowiednich programów dualnych będących przedmiotem analizy. W kolejnej części dokonano przykładowej interpretacji jednego z programów. W ostatnim punkcie przedstawiono przykład empiryczny zastosowania omawianych programów dualnych oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego.

In this article dual programs concerning of cost sphere are presented. In the first part, final form of the dual programs is derived. In the second part, exemplary interpretation one of the programs is done. In the last part, empirical example of application the dual programs is presented, (based on real data from Polish energy sector).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA, 1984, Management Science 30(9), s. 1078-1091.
 2. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, 1984, PWN Warszawa.
 3. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, 2000, Materiały i Studia NBP.
 4. Grabowski W., Programowanie matematyczne, 1980, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Prędki A., State i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, 2002, Przegląd Statystyczny Vol. 49(3), s. 121-134.
 6. Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, 2003, Przegląd Statystyczny Vol. 50(1), s. 87-100.
 7. Prędki A., Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, 2003, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Osiewalskiego.
 8. Prędki A., Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA, Przegląd Statystyczny (w druku).
 9. Sueyoshi X, Measuring Efficienc.es and Returns to Scale of Nippon Telegraph..., 1997, Management Science 43(6), s. 779-796.
 10. Varian H.R., Microeconomic Analysis, 1992, W.W. Norton & Company, Inc.
 11. Varian H.R., Mikroekonomia, 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Wagner H.M., Badania operacyjne, 1980, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), 2002, Przegląd Statystyczny Vol. 50(2), s. 47-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu