BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Andrzej
Tytuł
Pogranicze polsko-ukraińskie jako przedmiot zainteresowania statystyki regionalnej
Polish-Ukrainian cross-border as a subject of interest of regional statistics
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 6, s. 63-71, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Statystyka regionalna, Statystyka, Granice UE
Regional statistics, Statistics, EU borders
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie możliwości włączenia w zakres zainteresowań statystyki regionalnej problematyki obszarów przygranicznych. Wydaje się to szczególnie aktualne w warunkach zmieniających się funkcji granic na kontynencie europejskim. Z jednej bowiem strony przybywa tzw. miękkich granic (soft borders), typowych dla obszarów zintegrowanych (taki charakter mają granice wewnątrzunijne), ale z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo odradzania się granic twardych (hard borders) na obrzeżach Unii Europejskiej. W tej sytuacji statystyka regionalna nie może poprzestać na analizach dotyczących jedynie pograniczy wewnątrzunijnych, ale powinna włączyć w krąg swoich zainteresowań także zewnętrze pogranicza UE. Jednym z takich obszarów położonych wzdłuż zewnętrznej granicy Unii, jest pogranicze polsko-ukraińskie. Doświadczenia urzędów statystycznych w Lublinie i Rzeszowie, związane z tworzeniem systemu informacyjnego na tym pograniczu, poprzedzone ogólnymi rozważaniami na temat zakresu, funkcji oraz głównych problemów metodologicznych statystyki regionalnej obszarów transgranicznych, składają się na treść artykułu.

The aim of this paper is to show possibilities of including the issue of borderland area within the scope of interest of regional statistics. It seems to be particularly up-to-date in conditions of changing border functions on the European continent. On the one hand, though, soft borders which are typical of integrated areas (characteristic of EU internal borders) increase in number, but on the other hand, there is a danger of regenerating of hard borders on the edge of European Union. In this state of affairs, regional statistics cannot confine itself to analysis regarding only borderlands within the Union, but it should also include external borderlands of EU in the scope of its interest. One of such borderlands is the one of Polish-Ukrainian. Since the 90s of XX c Statistical Offices in Lublin, Rzeszów, Lviv and Luck have been cooperating on this borderland, which has resulted in numerous statistical publications. The degree of the cooperation along with an increasing demand for statistical information, related to projects being carried out and financed from EU Structural Funds, recognize the necessity to create an Internet transborder Polish-Ukrainian data bank.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałtowski M., Miszczuk A. (1999), Granica polsko-ukraińska w perspektywie nowego europejskiego porządku geopolitycznego, "Przegląd Zachodni" nr 3
  2. Borys T. (1999), Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej, "Statystyka w praktyce" t. 6, GUS, Warszawa
  3. Godowski S. (2003), Statystyka regionalna w Polsce. Harmonizacja z wymaganiami Unii Europejskiej, (w:) Polityka regionalna Unii Europejskiej a statystyka regionalna - zadania polskiej statystyki urzędowej w tym zakresie, GUS, Warszawa (maszynopis powielony)
  4. Kostner G. (2004), Wskaźniki statystyczne jako podstawa decyzji w Unii Europejskiej, Krajowy Urząd Statystyczny Saksonii, GUS, Radom (maszynopis powielony)
  5. Krzysztofek K. (2003), Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii, "Studia Europejskie" nr 1
  6. Kudrycka I. (2003), Rola i zadania statystyki regionalnej i urzędów statystycznych (w:) Polityka regionalna Unii Europejskiej a statystyka regionalna - zadania polskiej statystyki urzędowej w tym zakresie, GUS, Warszawa (maszynopis powielony)
  7. Martinez O. (1994), The dynamics of border interaction: new approaches to border analysis, (w:) Schofield C. H. (red.), Global Boundaries, World Boundaries, vol. I, Routledgc, London
  8. Witkowski J. (2001), W nowy wiek z nową statystyką. Refleksje z 53. Sesji Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu